Mötesprotokoll/Protokoll 2008-01-21

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande svHannibal 20:39, 23 January 2008 (UTC)
Sekreterare Joakim Larsson 13:53, 1 March 2008 (UTC)


Mötets öppnande

Lennart öppnade mötet

Val av ordförande

Lennart valdes till ordförande

Val av sekreterare

Joakim valdes till sekreterare

Rapporter och beslut

Wikimedia Foundation

Anders berättade att Delphine har avgått som ordförande för ChapCom. Det finns fyra nya lokalavdelningar som behandlas Hongkong, Österrike, Tjeckien och Australien. Man pratar om ett möte mellan alla olika chapters.

Kontakter och information

Hemsidan

Att vi låter Frank Schulenburg ta hand om saken och att Joakim vidarebefordrar de uppgifter han fått av WMF till honom

Årsmötet

Tema

BESLUT: Temat blir "Diskussioner som syftar till större aktivitet bland medlemmarna i saker där de med fördel kan vara drivande"

Vem fixar vad inför årsmötet

Vi diskuterade huruvida vi kunde ha någon form av webcam eller annan möjlighet att interagera med årsmötet från utanför.

Tidschema

Vi diskuterade ett tidschema efter ungefär:

  • 12 - 13 seminarium
  • 13 - 14 lunch
  • 14 - 16 årsmöte

Tankar om seminariet som diskuterades var "introduktion till Wikipedia". Tanken är att det till viss del ska rikta sig till allmänheten. Vi diskuterade även att använda en timmen av årsmötet till att diskutera tankar och idéer till verksamhetsplanen.

Nyhetsbrev januari och utskick av kallelse till årsmöte

Utskicksdag och ev blänkare på Bybrunnen

  • att utskicket av nyhetsbrev för januari och kallelse till årsmötet sker den 27 jan
  • att vi har en blänkare på bybrunnen till nyhetsbrevet

Språkversioner

Lennart kan tänkas sig att göra en förkortad version av nyhetsbrevet till våra icke-svensktalande medlemmar. Vi är dock överens om att de det inte tillhör föreningens kärnverksamhet.

Vem skriver vad till nyhetsbrevet

Lennart skriver nyhetsbrevet.

Ekonomi mm

Sponsorärendet
Webshop

Att vi beslutar om riktlinjer för prissätting i enlighet med Jans mail från 15 jan 21.54

Namnändring av föreningen hos skatteverket

Att vi antecknar att föreningens namn och adress nu har ändrats till det korrekta hos skatteverket, Swedbank och bankgirot

Utgifter för besök från Frank S
Att vi godkänner att föreningen betalar lunchkostnaden med 1392 kr för de 10 som var med på träffen med Frank S i lördags
Medlemsstatus och ekonomisk redogörelse

Vi har 91 medlemmar.

VERKSAMHETSPLANERING

Wikipedia Academy i Sverige

Lennart utannonsera på Bybrunnen att vi bör besluta om ort för Wikipedia Academy inom en vecka. Tanken är Wikimedia Academy 7-8 November.

Fler pressmeddelanden

Tyska Wikimedia har ganska många pressmeddelanden för att försöka hålla sig själva aktuella. I Januari så hade de ett pressmeddelande om författare vilka vars texter nu har blivit public domain. Vi pratade om att Lennart har mandat att skicka ut pressmeddelanden om han finner det lämpligt. Vi diskuterade också Lennarts möjlighet att ta mer aktiv del i den externa debatten om Wikimediaprojekten,

Användning av mediaWiki inom SKL

Inget nytt att rapportera.

Samarbetsprojekt

Bibliotek

Stadsbiblioteket i Göteborg och vi börjar ett samarbete inom kort. Bl.a. ska föreläsningar för allmänheten, och samtal med kommunens datorkunniga seniorer. Vidare chattar etc.

Andra saker runt användning och wikiprojekt

Johan har upprättat en lista över NGO:s och deras viktigaste sökord samt hur högt Wikipedia ligger där samt vilka luckor som finns där.

Bidragsansökningar

Vi pratade om olika bidragsmöjligheter, både för föreningens grundekonomi och för Wikipedia Academy. De vi pratade om är II-stiftelsen, Nordisk Kulturfond och Allmäna arvdsfonden.

  • Anders får i uppdrag att ta fram underlag för ansökningar till nästa möte med utgångspunkt i Wikipedia Academy

Partnerskap

FSF

Mässor och seminarier

Idéer som nämnde är släktforskningsdagarna 29-31 aug i Malmö, monterplats 1500 kronor och 625 kr för internet och European social forum 17-21 september i Malmö.

Initiativ för vår wikicommunity

Bordläggning

Aktivering av medlemmar

Vi koncentrerar oss på Wikipedia Acadamy vad det gäller att försöka aktivera medlemmarna. Vår roll som förening är ju att stödja exempelvis genom att skjuta till pengar till pris om någon arrangerar en tävling.

Lennarts idé om tävlingar med belöning

Vi kom fram till att dessvärre har vi inte tid att sköta en tävling själva, därför uppmanar vi andra på Bybrunnen att starta en egen tävling

Film om hur man redigerar på WP

Inget nytt att rapportera.

Nästa möte

4 februari 20:00 via Skype

Övriga frågor

Wikimedia Tyskland broscyr

Om vi översätter Wikimedia Tysklands 16-sidiga broschyr om hur man redigerar Wikipedia kan de tänka sig att trycka den i ca 1000 ex för vår räkning.

Möte i Frankfurt om sponsring i feb

Vi tror inte vi har någon som passar.

Mötets avslutande