Mötesprotokoll/Protokoll 2008-02-25

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande svHannibal 22:26, 25 February 2008 (UTC)
Sekreterare Ainali 21:35, 25 February 2008 (UTC)


25 februari 20:00-22:00, via Skype Närvarande: Lennart Guldbrandsson, Jan Ainali, Lars Aronsson, Anders Wennersten. Joakim Larsson deltog delar av tiden.

Inledning

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av ordförande

 • Lennart valdes.

Val av sekreterare

 • Jan valdes.

Rapporteing och beslut

Wikimedia Foundation

 • Lennart informerade om diskussion på internal listan.
 • Lennart informerade om diskussion om eventuellt nya upphovsrättsregler.
 • Lennart informerade om konferens i Estland 5-6/5 i Tallin.
 • Anders informerade om att Australien godkända i ChapCom som local chapter.

Kontakter och information

Wikipedia Academy

Kontaker med Lunds bibliotek och tillsättande av arbetsgrupp

 • Möte torsdag 6/3 i Lund med universitetsbiblioteket för planering.
 • Wikifika onsdag 5/3 i Lund.

Bidragsansökningar

Framtidens kultur

 • Ansökan formuleras med inriktning mot samarbeten med bibliotek.
 • Anders skickar in ansökan.

Internetfonden

 • Diskussion om inriktning, Wikipedia Academy kan vara lämpligt.
 • Bordläggs till nästa möte.

Verksamhetsplan

10 tankar om kvalitet - ett visionsdokument?

 • Diskussion om hur vi kan använda den som grund till verksamhetsplan.

Framtagande av själva dokumentet verksamhetsplan

 • Lennart gör ett utkast.

Årsmötet

Möteshandlingar/info på hemsidan

Dagordning

 • Finns i stadgarna.

Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse

 • Anders ansvarar för denna punkt.

Verksamhetsplan och budget

 • Se tidigare fråga om verksamhetsplan. Budget görs efter att denna är klar.

Ordförande och sekreterare för årsmötet

 • Diskussion om möjlig ordförande.

Inskrivning, röstkort, skrivtavlor, kaffe och bullar mm

 • Diskussion om möjlig ansvarig.

Pressmeddelande

 • Diskussion om att skicka ut ett sådant i anslutning till årsmötet.

Ekonomi mm

Webshop

 • Jan informerade om försäljning och besöksstatistik.

Medlemsstatus och ekonomisk redogörelse

 • Vi har nu 97 medlemmar.
 • Anders informerade om det ekonomiska läget.

Verksamhetsplanering

Samarbeten

Bibliotek

 • Lars och Lennart åker till BibCamp 26/2.
 • Lennart informerade om föreläsning han ska hålla i april.
 • Jan informerade om föreläsningen på Karlstads universitetsbibliotek. Efterfrågan på föreläsning även för lärare. Ny kontakt med länsbiblioteket.

Andra saker runt användning och wikiprojekt

 • Frågan bordläggs.

Svenskt näringsliv

 • Frågan bordläggs.

Mässor och seminarier

 • Lars informerade om inbjudan till mässa i Halmstad.
 • Lennart informerade om inbjudan till FSCONS i oktober.

Initiativ för vår wikicommunity

Aktivering av medlemmar

 • Frågan bordläggs.

Lennarts idé om tävlingar med belöning

 • Frågan bordläggs.

Film om hur man redigerar på WP

 • Frågan bordläggs.

Partnerskap,sponsoring etc

FSF

 • Frågan bordläggs.

Användning av mediaWiki inom SKL

 • Frågan bordläggs.

AVSLUTNING

Nästa möte

2008-03-10 20:00 på Skype.

Övriga frågor

Seniorer

 • Lennart informerade om att han ska hålla en föreläsning i maj för seniorer.

Wikinews i journalistiska utbildningar

 • Jan blir kontaktperson för inbjudan till utbildningar i journalistik att de är välkomna att skriva på Wikinews.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.