Mötesprotokoll/Protokoll 2008-03-10

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande svHannibal 21:59, 10 March 2008 (UTC)
Sekreterare Jan Ainali 21:05, 10 March 2008 (UTC)


10 mars 20:00-21:45, via Skype

Närvarande: Anders Wennersten, Lars Aronsson, Lennart Guldbrandsson, Jan Ainali och Johan Schiff.

Inledning

Mötets öppnande

Mötet öppnades.

Val av ordförande

Lennart valdes.

Val av sekreterare

Jan valdes.

Rapportering och beslut

Wikimedia Foundation

 • Lennart informerar om vaga reaktioner på hans tio tankar.
 • Lennart informerade om att det pågår diskussioner på foundation-l om Muhammedbilderna.

Kontakter och information

 • Anders informerade om att Wikimedia Australia har godkänts av Wikimedia Foundation.

Chapterträff i Nederländerna den 24-25 maj

 • Lennart och Anders informerade om att informell inbjudan har kommit. Träffen hålls i

Nijmegen.

 • Minst Lennart åker ner.

Biblioteksspåret

Från Bibcamp

 • Lars informerade om att han och Lennart var på BibCamp, att kontakter har knutits och att de hållt en föreläsning. Inga konkreta uppslag till samarbeten ficks.
 • Lennart informerade om att Einar Spets har gjort en förstudie om Wikipedias fel och

brister som är nyttig läsning.

Inskick av bidragsansökan

 • Anders informerade om att ansökan har kommit fram.

Aktiviteter vi vill driva inom detta spår

Värmlands länsbibliotek

 • Jan informerade om att ny kontakt fåtts och att diskussion om föreläsning pågår.

Wikipedia Academy

 • Lennart informerar att han blivit inbjuden till Wikipedia Academy i Tyskland.

Kontaker med Lunds bibliotek etc

 • Lars informerade om att två inledande träffar har hållits. På en av dem träffade de biblioteksdirektionen som har förankrat det i sin organisation.
 • 12-13 november är datumet för händelsen.
 • Namnet Wikipedia Academy ska användas.
 • Det ska vara gratis för deltagare att närvara.
 • Lars informerade om att 21 april hålls Nordic Conference on Scholarly Communication som kan vara en bra marknadsföringskanal.
 • Biblioteket har åtagit sig att hålla arrangemanget, boka lokaler, ordna catering, göra

affisch, namnskyltar mm.

Bidragsansökan

 • Frank Schulenberg från Wikimedia Deutschland har lovat att de eller Wikimedia Foundation kan ställa upp med ekonomiskt stöd om vår bidragsansökan inte beviljas.

Hemsidan

 • Frågan bordlades.

Årsmötet

Ordförande och sekreterare för årsmötet

 • Johan får i uppdrag att ta fram kandidat till ordförande.
 • Jan är föreslagen till sekreterare för årsmötet.

Möteshandlingar-verksamhetsplan, budget

 • Finns färdigt på meta.

Inskrivning, röstkort, skrivtavlor, kaffe och bullar mm

 • Anders ansvarar för framtagande av röstkort.
 • Anders ansvarar för inskrivning.
 • Lennart ansvarar för att ordna fram det övriga praktiska.
 • Stadsbiblioteket hjälper till med catering.

Konstituerande styrelsemöte

 • Ett möte hålls den 15/3 efter årsmötet.

Pressmeddelande

 • Lennart skickar ut ett pressmeddelande om årsmötet ikväll.

Nästa nyhetsbrev

 • Frågan diskuterades.

Ekonomi mm

Webshop

 • Jan informerade om besöksstatistiken och att inga nya försäljningar gjorts.

Medlemsstatus och ekonomisk redogörelse

 • Anders informerade om medlemsantal (104) och ekonomin.

VERKSAMHETSPLANERING

Mässor och seminarier

 • Lennart informerade att han håller föreläsning i slutet av april för seniorer.

Samarbeten och partnering

 • Frågan bordlades.

Användning av mediaWiki

 • Frågan bordlades.

Vår wikicommunity

 • Frågan bordlades.

AVSLUTNING

Nästa möte

styrelsemöte ovan.

Övriga frågor

 • Frågan bordlades.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.