Mötesprotokoll/Protokoll 2008-03-15

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande svHannibal 13:41, 27 March 2008 (UTC)
Sekreterare Ainali 11:48, 16 March 2008 (UTC)


15 mars 16:30-16:55, i Göteborgs Stadsbibliotek

Närvarande: Jan Ainali, Lars Aronsson, Lennart Guldbrandsson, Johan Schiff, Andreas Vilén, Anders Wennersten

Inledning

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av ordförande

 • Lennart valdes.

Val av sekreterare

 • Jan valdes.

Konstituerande av den nya styrelsen

Val av vice ordförande

 • Posten som vice ordförande utgår.

Val av kassör

 • Anders valdes

Ev val av sekreterare

 • Jan valdes.

Ev inval av adjungerad styrelseledamot

Frågan bordlades.

Övriga frågor

Deltagande i möte Nederländerna

 • Anders deltar för egen kostnad.

Utskick av nyhetsbrev

 • Lennart ansvarar för att nyhetsbrev skickas ut senast 31 mars.

Ev pressmeddelande

 • Inget pressmeddelande skickas ut med anledning av årsmötet.
 • Diskussion om framtida pressmeddelanden och deras innehåll.

Avslutning

Nästa möte

 • 27 mars 19.30 via Skype.

Övriga frågor

Ev resa till Wikipedia Academy i Berlin i juni

 • Frågan bordlades.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.