Mötesprotokoll/Protokoll 2008-03-27

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande svHannibal 20:55, 14 April 2008 (UTC)
Sekreterare Ainali 20:03, 27 March 2008 (UTC)


27 mars 19:30-, via Skype

Närvarande: Jan Ainali, Lars Aronsson, Lennart Guldbrandsson, Johan Schiff, Anders Wennersten och Kristoffer Mellberg.

Inledning

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av ordförande

 • Lennart valdes.

Val av sekreterare

 • Jan valdes.

Rapportering och beslut

Wikimedia världen

Kontakter och information

 • Lennart och Anders informerade om att Wikimedia Foundation har fått 3,5 miljoner dollar i donationer senaste veckan.

"maktspelet" inför Chapterträff i Nederländerna den 24-25 maj

 • Anders informerade.

Uppföljning årsmötet

Återkoppling och ev praktikaliteter

 • Alla praktikaliteter är avklarade.
 • Diskussion om intrycken från årsmötet.

Behov av juridisk expertis, miss i verksamhetsplanen?

 • Diskussion om hur vi ska ta hand om frågan.
 • Johan undersöker vad som pågår på Justitiedepardementet kring upphovsrätt.
 • Lennart frågar Godfellow om han är kunnig i juridiska frågor och om han vill hjälpa till.

eventuellt behov att konkretisera roller (sekreterarrollen) i styrelsen

 • Sekreteraren är samordnare av möten.
 • Sekreteraren är innehållsansvarig för hemsidan.

Wikipedia Academy

Kontakter med Lunds bibliotek etc

 • Anders informerade.

Bidragsansökan

 • Bidragansökan skickas in enligt förslag efter rättstavning.

Inbjudan till Wikipedia Academy i Berlin

 • Lennart accepterar inbjudan.
 • Lennart informerar Frank Schulenberg om budgeteringar för vår WP Academy.

Hemsidan

 • Adressen se.wikimedia.org ska användas.
 • Lars ansvarar för att ta kontakt med wikimedia.org och ordna detta.

Nästa nyhetsbrev

 • Lennart skickar innan månadsskiftet med diskuterade ändringar.

Ekonomi mm

Webshop

 • Jan rapporterade om antalet besökare och försäljningar.

Medlemsstatus och ekonomisk redogörelse

 • Anders rapporterade om vår ekonomiska status och att vi har 114 medlemmar.

Verksamhetsplanering

En inledande diskussion om donationer och sponsring

 • Omfattande diskussion fördes.
 • Frågan kvarstår till nästa möte.

Biblioteksspåret

Länsbiblioteket i Värmland

 • Jan informerade om planerade aktiviteter, preliminärt två timmar föreläsning 17 april.
 • Jan trycker upp den uppdaterade lathunden.
 • Föreningen fakturerar.

Mässor och seminarier

Software freedom day (från Wikimedia Sveriges diskussionssida)

 • Lennart undersöker med FSF.

Samarbeten och partnering

 • Frågan bordläggs.

Användning av mediaWiki

 • Frågan bordläggs.

Vår wikicommunity

 • Diskussion fördes om statistik och hur den kan användas.

Avslutning

Nästa möte

 • 14/4 19.30- via skype.

Övriga frågor

 • Inga övriga frågor.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.