Mötesprotokoll/Protokoll 2008-04-14

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande svHannibal 20:53, 14 April 2008 (UTC)
Sekreterare Ainali 18:44, 14 April 2008 (UTC)14 april 19:30-21.00, via Skype
Närvarande: Jan Ainali, Lennart Guldbrandsson, Johan Schiff och Anders Wennersten.

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av ordförande

 • Lennart valdes.

Val av sekreterare

 • Jan valdes.

RAPPORTERING OCH BESLUT

Wikimedia världen

Kontakter och information

 • Lennart informerade om en ny wikimedia blogg på http://blog.wikimedia.org/
 • Anders informerade om ett local chapter är på gång i Ryssland.

Beslut om aktiviteter för att se om vi kan få fram extra sponsorer till Wikipedia Academy

 • Diskussion om hur vi ska arbeta, utformning av sponsorbrev och hur stor sponsorsumma vi kan begära. Lennart börjar arbeta på brev till sponsorer.

Hemsidan

 • Frågan bordlades.

Rapportering om ev kontakter runt juridiska spörsmål

 • Frågan bordlades.

Inplanering av eventuell medverkan på mässor och seminarier före augusti

 • Frågan bordlades.

Rapport om nyhetsbrev och ev aktiviteter inom WA eller biblioteksspåret

 • Lennart informerade om att nyhetsbrevet har skickats ut.
 • Anders informerade om att bekräftelse på ansökan till kulturstiftelsen är mottagen.

WikipediaVision för svwp

 • Johan Schiff kontaktar WikipediaVision och installerar den programvara som behövs på en säker server.

Ekonomi mm

Webshop

 • Jan informerade om antalet besökare (ca 9/dag) och försäljning sedan förra styrelsemötet (ingen).
 • Diskussion om behov av ytterligare försäljning.

Medlemsstatus och ekonomisk redogörelse

 • Anders redovisade medlemsantalet, 117, vi är nu den tredje största lokalavdelningen, och föreningens ekonomiska status.

VERKSAMHETSPLANERING

Om det finns något mer än vad vi berört som vi behöver göra före vi får besked från bidragsansökningarna i september

Bör vi etablera kontakt med NE?

 • Diskussion om möjliga kontaktmöjligheter.

Samarbeten och partnering

 • Lennart informerade om att han skulle behöva hjälp med att arrangera wikipediaspåret på FSCONS.
 • Att bjuda in en person från FSFE att delta på FSCONS-punkten på nästa styrelsemöte.
 • Lennart informerade om att han är inbjuden att föreläsa på Chalmers den 2 juni om Wikipedia. Lennart undersöker möjligheterna att fakturera via föreningen.
 • Johan informerade om att han ska hålla föreläsning för ky-studenter, Avancerad research imorgon.
 • Jan informerade om att föreläsningen för Värmlands länsbibliotek är framskjuten till maj.

Användning av mediaWiki

 • Diskussionspunkt.

Vår wikicommunity

 • Diskussionspunkt.

AVSLUTNING

Nästa möte

 • 12 maj, 19.30- på skype

Övriga frågor

 • Frågan bordlades.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.