Mötesprotokoll/Protokoll 2008-06-02

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Hannibal 4 juni 2008 kl. 21.21 (CEST)[svara]
Sekreterare Ainali 2 juni 2008 kl. 22.04 (CEST)[svara]


2 juni 19:30-, via Skype
Närvarande: Hela styrelsen. Andreas Vilén via chatt.

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av ordförande

 • Lennart valdes.

Val av sekreterare

 • Jan valdes.

RAPPORTERING OCH BESLUT

Wikimedia världen

Kontakter och information

 • Communityns val till WMF:s styrelse har öppnat.
 • WMRU har godkänts av WMF.

Kort rapport från Chaptersmötet i Nederländerna

 • Jan och Lennart har identifierat cirka 40 punkter att arbeta ifrån. De fem första har meddelats per epost.

Sponsoraktiviteter

Brev till företag i Lund för sponsoring av WA saker

 • Andreas ansvarar för undersökning av vilka företag som är möjliga.

Framtagning av interface till MediaWiki

 • Lennart har diskuterat med Erik Möller om hur processen för en sådan utveckling skulle kunna gå till.
 • Lennart tar kontakt med Erik Möller angående detaljer, vad som finns och vad som kan göras.

Samarbete kring tryckning av Wikipedia innehåll

 • Lennart och Jan informerade om helgens diskussioner.
 • Omfattande diskussion angående upplägget.
 • Vi försöker göra en (1) bok tills bok&biblioteksmässan.
 • Vi meddelar detta till Vulkan.
 • Vi startar en samarbetssida för vidare arbete med detta.

Hemsidan

Rättigheter på nya hemsidan

 • Andreas är byråkrat.
 • Alla andra i styrelsen är administratörer.
 • Alla medlemmar får redigera.
 • Alla får läsa.

"Snygga" e-postadresser

 • Lennart informerade om att Erik Möller kan fixa @wikimedia.org redirects till oss.

Rapport om ev aktiviteter inom WA eller biblioteksspåret

Biblioteksmässan i Göteborg

 • Lennart informerade om att han har fått papper av Anders.
 • Lennart informerade om att han har tagit kontakt med en konstnär.

Rapportering från föreläsningar etc

Länsbiblioteket i Värmland

 • Jan informerade om att han hållt en föreläsning 15 maj för Länsbiblioteket i Värmland.

Chalmers

 • Lennart informerade om att han kommer att föreläsa för Chalmers imorgon 3 juni.

Rapportering om ev. info runt juridiska spörsmål

 • Frågan bordlades.

Nyhetsbrev och ev pressrelease

 • Lennart författar nyhetsbrev för utskickning under juni.
 • Jan författar pressmeddelande med tonvikt på donationen.

Ekonomi mm

Webshop

 • Jan rapporterade om att det finns 8 nya t-shirts att beställa. Inga försäljningar har gjorts sedan förra styrelsemötet.

Medlemsstatus och ekonomisk redogörelse

 • Anders rapporterade om nuvarande antal medlemmar (118 st) och föreningens ekonomi.
 • Vi betraktar gåvan som en donation utan förpliktelser.

Översyn/revidering av vår budget

 • Vi utnyttjar posten "extra utgifter" och en intäkt för föredrag på 2000 till att öka budgeten inom omkostnadsdelen för reseersättningar till 12.000 och för infomaterial till 6 300.
 • Vi tillåter utgifter inom projektet biblioteksspåret att realiseras på ett försiktigt sätt inom dess budget redan innan besked om bidraget erhållits eller ej.
 • Anders får i uppgift att disponera delar av det donerade beloppet på ett bakkonto med god ränta.

Medlemshantering inför kommande årsskifte

 • Årsavgiften för 2009, betalad efter den 24 september 2008, gäller även för resterande del av 2008.

VERKSAMHETSPLANERING

Samarbeten och partnering

Riksantivkvarieämbetet 5/6

 • Jan frågar Johan om han kan närvara.

Föreläsning för lärare på Karlstads Universitet

 • Jan informerade om han kommer att hålla en föreläsning för lärare på Karlstads Universitet 2/10 15.00.

Användning av MediaWiki

 • Lennart informerade om P&G:s förfrågan om Wikipedias artiklar om förnamn.

Vår wikicommunity

Flagged revisions

 • Diskussionspunkt.

Bollar från världen utanför oss

Att förbereda ett chaptersmöte i april 2009

 • Jan och Lennart informerade om att WMSE har blivit tillfrågade att förbereda nästa chaptersmöte.
 • Vi åtar oss uppdraget att förbereda mötet.
 • Vi startar en samarbetssida för detta på meta.

Wikimania

 • Jan, Lars och Kristoffer närvarar.
 • Lars informerade om att Einar Spetz ska hålla ett föredrag.

AVSLUTNING

Nästa möte

23 juni 19.30 på Skype

Övriga frågor

 • Frågan bordlades.

Mötets avslutande

Mötet avslutades.