Mötesprotokoll/Protokoll 2008-08-11

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Hannibal 15 augusti 2008 kl. 00.56 (CEST)[svara]
Sekreterare Schyffel 15 augusti 2008 kl. 00.36 (CEST)[svara]


11 augusti 19:30-, via Skype
Närvarande: Hela styrelsen, förutom Andreas Vilén.

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av ordförande

 • Lennart valdes.

Val av sekreterare

 • Johan valdes.

RAPPORTERING OCH BESLUT

Rapportering från Wikimediavärlden

Wikimania

 • Lars, Kristoffer, Jan och Einar Spetz var på plats.

Tysklandsresor

 • Lennart rapporterar från resor till Tyskland, där han träffat tyska wikipedianer. Han kommer att vara inblandad i att skriva manus till videos för redigering på wikipedia och har deltagit på tyska Wikipedia Academy. Lennarts bok om Wikipedia ligger för korrekturläsning.

Rapportering från våra projekt

 • Beslut: Lars väljs till projektägare för svenska Wikipedia Academy.
 • Framskrider enligt planen.
 • Förlaget Vulkan kommer att trycka upp och ta med Lennarts bok om wikipedia, samt Wikipediabok 1.
 • Beslut om kompletteringsbeställning för monter tas per mejl innan 15 augusti.

Rapportering från andra föreläsningar etc

 • Lars höll föredrag inför modersmålslärare i Linköping den 11 augusti.
 • Lennart har två föreläsningar på gång.

Rapportering om ev info runt juridiska spörsmål

 • Inget att rapportera.

Rapportering om nyhetsbrev och ev pressrelease etc

 • Styrelsen diskuterade att släppa nyhetsbrev till Wikimedia Foundations mailinglista minst en gång i kvartalet.

Rapportering från våra initiativ inom WMF sfären

Chaptermöte i april 2009

 • Svenska Wikimedia ska ta initiativ till nästa chaptermöte. Kristoffer (samordnare), Anders och Lennart väljs till en arbetsgrupp för att planera mötet.

Valprocessen inför val av kandidat till Wikimedia Foundation Board

 • Information och diskussion, inga beslut.

Wikimania 2010 i Norden?

 • Styrelsen har påbörjat en dialog med de som har visat intresse för en Wikimania i Stockholm och har föreslagit ett fysiskt möte.

Rapportering om vår ekonomi mm

Webshop

 • Jan rapporterade att vi i augusti har haft 1216 sidbesök, jämfört med 2784 resten av året.
 • En t-shirt såld sedan förra mötet.

Medlemsstatus och ekonomisk redogörelse

 • Anders rapporterade.

VERKSAMHETSPLANERING

Våra affärsutvecklingsinitiativ

Framtagning av interface till MediaWiki

 • Lennart har undersökt statusen för utveckling av wysiwyg-gränssnitt till MediaWiki.

Samarbeten och partnering

 • Inget att rapportera.

Föreläsningar och mässor

Samhållande för Internetdagarna den 22 oktober

 • Beslut: Johan får i uppdrag att koordinera föreningens deltagande på Internetdagarna 2008.

Kulturnatten i Karlstad

 • Jan informerade att han deltar fredag 19 september på Kulturnatten i Karlstad

Användning av MediaWiki

 • Punkten utgick

Vår wikicommunity

 • Punkten utgick.

AVSLUTNING

Nästa möte

 • Nästa möte bestäms till 25 augusti 19.30 på Skype

Övriga frågor

 • Inga övriga frågor behandlades.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.