Mötesprotokoll/Protokoll 2008-09-08

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Hannibal 15 september 2008 kl. 00.01 (CEST)[svara]
Sekreterare Ainali 8 september 2008 kl. 21.36 (CEST)[svara]


8 september 19:30-21.30, via Skype

Närvarande: Jan Ainali, Lars Aronsson, Lennart Guldbrandsson, Johan Schiff och Anders Wennersten. Fluff adjungerades till punkt om FSCONS.

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av ordförande

 • Lennart valdes.

Val av sekreterare

 • Jan valdes.

RAPPORTERING OCH BESLUT

Rapportering från Wikimedia världen

 • Jan rapporterade att Meta-wiki har bytt till ny logotyp.
 • Anders rapporterade om WMUK och WMNO.
 • Diskussion förs på Meta-wiki huruvida wikiquote ska finnas kvar.

Rapportering från våra projekt

Projekt:Wikipedia Academy

 • Lars rapporterade att projektet fortlöper enligt plan.

Projekt:Wikipediabok 1

 • Jan rapporterade att Mattias på Vulkan håller på att sätta boken och att projektet fortlöper enligt plan.

Projekt:Bok och Biblioteksmässan 2008

 • Lennart rapporterade att klargörande av beställning har gjorts och att biljetter har levererats.
 • Vi köper in fågelböcker för maximalt 4 000 kr.
 • Lennart kontrollerar leveranstiden med Vulkan.
 • Vi köper in 10 ex av Hur fungerar Wikipedia för att visa upp och dela ut bland de som aktivt engagerar sig i vårt arbete på mässan. Lennart deltog inte i diskussion eller beslut av denna punkt.

Chaptermöte i april 2009

 • Kristoffer ska kalla till ett arbetsmöte innan nästa styrelsemöte.

Internetdagarna

 • Johan informerade att vi har fått en plats på 2 x 2 m.
 • Budgeten beslutades till 3 000 kr.

FSCONS

 • Lennart rapporterade att projektet fortlöper enligt plan.
 • Kvar att göra är att engagera fler volontärer och att hitta en keynote speaker.
 • Affischer finns tryckta och kan fås via Hannibal.

Rapportering från andra föreläsningar etc

 • Lennart har föreläsning i Härnösand med bland andra Folke Bernadotte biblioteket imorgon.
 • Lennart har en föreläsning för Göteborgs stadsbibliotek på fredag.

Rapportering om ev info runt juridiska spörsmål

 • Johan rapporterade att diskussioner om efterdyningarna av FRA pågår.

Rapportering om nyhetsbrev och ev pressrelease etc

 • Jan har skrivit ett utkast som Lennart modifierar och skickar ut.

Rapportering om vår ekonomi mm

Webshop

 • Jan rapporterade att inga försäljningar gjorts sedan det förra styrelsemötet.

Medlemsstatus och ekonomisk redogörelse

 • Anders rapporterade vår ekonomiska status och att vi är 123 medlemmar i föreningen.

VERKSAMHETSPLANERING

Våra affärsutvecklingsinitiativ

Framtagning av interface till MediaWiki

 • Jan informerade om att nu finns write implementerat i MediaWikis api.

Samarbeten och partnering

 • Frågan bordlades.

Föreläsningar och mässor

 • Frågan bordlades.

Vår wikicommunity

 • Diskussionspunkt.

Övrigt

Wikimania 2010 i Stockholm

 • Diskussionspunkt.

E-postadresser och visitkort

 • Inget nytt att rapportera.

Kunskapens dag

 • Föreningen betalar Lennarts resa.

AVSLUTNING

Nästa möte

 • 22 september 19.30 på Skype

Övriga frågor

Styrelsemöte/planeringsdag IRL i oktober?

 • Preliminärt heldagsmöte 29/11 i Stockholm.

Ny byråkrat på se.wikimedia.org

 • Jan frågar om Micke vill bli byråkrat på föreningssidan.

Lennarts aktiviteter

 • Lennart informerade om hans samtal med 3C.

Astronomiåret

 • Lars tar kontakt med Thomas Marquart för mer information.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.