Mötesprotokoll/Protokoll 2008-09-22

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Hannibal 8 oktober 2008 kl. 13.28 (CEST) [svara]
Sekreterare Ainali 22 september 2008 kl. 21.35 (CEST)[svara]


22 september 19:30-21:15, via Skype
Närvarande: Jan Ainali, Lars Aronsson, Lennart Guldbrandsson, Kristoffer Mellberg och Anders Wennersten

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av ordförande

 • Lennart valdes.

Val av sekreterare

 • Jan valdes.

RAPPORTERING OCH BESLUT

Rapportering från Wikimedia-världen

 • Lennart informerade om att Delphine avgår som Chapters Coordinator sista september.
 • Fundraisern drar igång snart. Anders får i uppdrag att förbereda underlag för beslut.
 • Jan informerade att det kommer att vara en fotografiworkshop för Commonsanvändare i Berlin sommaren 2009.

Rapportering från våra projekt

Projekt:Wikipediabok 1

 • Lennart rapporterade att boken levereras till oss på mässan på torsdag morgon. Tryckpriset blir högre än beräknat på grund av alla färgbilder.
 • Vi behåller 8 böcker och donerar resten.

Projekt:Bok och Biblioteksmässan 2008

 • Lennart rapporterade att projektet fortskrider enligt plan.

Projekt:Wikipedia Academy

 • Lars rapporterade att projektet fortskrider enligt plan.

Internetdagarna

 • Frågan bordlades.

FSCONS

 • Lennart rapporterade att projektet fortskrider enligt plan.

Chaptermöte i april 2009

 • Kristoffer rapporterade om förra veckans arbetsmöte och att en sida nu finns på Internal.
 • Vi skickar ett mail på internal-l om detta efter bokmässan.

Rapportering från andra föreläsningar etc

Föreläsning för Sambiblioteket i Härnösand 9/9

 • Lennart informerade om föreläsningen och att det troligtvis blir en distanskurs på Mittuniversitetet.

Föreläsning för Göteborgs stadsbibliotek 12/9

 • Lennart informerade om föreläsningen och att möjlighet till att få anordna kurs i deras lokaler finns.

Kulturnatten Karlstad 19/9

 • Jan informerade om verksamheten. Resultaten finns sammanfattade här.

Rapportering om ev info runt juridiska spörsmål

 • Frågan bordlades.

Rapportering om nyhetsbrev och ev pressrelease etc

 • Lennart rapporterade att nyhetsbrevet är ivägskickat och även finns på engelska.

Rapportering om vår ekonomi mm

Webshop

 • Jan rapporterade att inga försäljningar har skett sedan förra mötet.

Medlemsstatus och ekonomisk redogörelse

 • Anders rapporterade om ekonomin och att antalet medlemmar nu är 127.

Fakturering och ansökan till fonder

 • Anders informerade om att vi snart fakturerar Internetfonden.

VERKSAMHETSPLANERING

Våra affärsutvecklingsinitiativ

 • Frågan bordlades.

Samarbeten och partnering

 • Frågan bordlades.

Föreläsningar och mässor

Bok- och biblioteksmässan 2009 (anmälan under årets bokmässa)

 • Diskussionspunkt.

Vår wikicommunity

 • Diskussionspunkt.

Övrigt

Planeringsmöte 29/11

 • Anders fick i uppdrag planera denna dag med stöd av Johan.

Wikimania 2010 i Stockholm

 • Diskussionspunkt.

E-postadresser och visitkort

 • Lennart rapporterade att e-postadresserna nu fungerar.
 • Jan informerade om arbetet med visitkorten.

AVSLUTNING

Nästa möte

13 oktober 19.30 på Skype

Övriga frågor

 • Frågan bordlades.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.