Mötesprotokoll/Protokoll 2009-03-23

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Hannibal 18 maj 2009 kl. 19.26 (CEST)[svara]
Sekreterare Ainali 23 mars 2009 kl. 22.20 (CET)[svara]


 • Tid: 19.30
 • Närvarande: Jan Ainali, Lars Aronsson, Lennart Guldbrandsson, Kristoffer Mellberg, Johan Schiff, Johan Schiff, Anders Wennersten. Kristoffer utgick innan punkten om Wikipedia Academy.

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av ordförande

 • Lennart valdes.

Val av sekreterare

 • Jan valdes.

RAPPORTERING OCH BESLUT

Rapportering om händelser i vår omvärld av vikt för vår förening

Reaktioner på debattartikeln i SvD Brännpunkt?

Rapportering från våra projekt

Projekt:Wikipedia Academy 2009

 • Einar rapporterade om den senaste tidens verksamhet.
 • Diskussionspunkt.

Projekt:Wikipediastöd 2009

 • Anders och Lars rapporterade om den senaste tidens verksamhet.
 • Diskussionspunkt.

Projekt:Årsmöte 2009

 • Jan rapporterar till chapterslistan.
 • Anders summerade ekonomin och tillflöde av medlemmar.
 • Johan har en summering här.
 • Projektet beslutades vara avslutat.

Rapportering från medlemskontakter

Wikifikor/årsmötet

 • Diskussionspunkt.

Lokala ombud

 • De lokala ombudens kontaktpersoner i styrelsen tar kontakt med ombuden inför varje styrelsemöte i rapporteringssyfte.

Behov av förändringar i kontakterna med medlemmar(se bland annat mail från Anders 15 mars)

 • Diskussionspunkt.
 • Anders utreder vidare.

Beslut om ändringar

 • Frågan bordlades.

Nästa nyhetsbrev

 • Preliminärt i början av maj.

Rapportering från andra föreläsningar etc

 • Inget att rapportera.

Rapportering om PR-aktiviteter

Pressmedelanden mm

 • Lennart rapporterade.

Övrigt

Göra intervjufilmen tillgänglig

 • Johan jobbar på detta.

Presentation för riksdagsgrupp

 • Lennart rapporterade.

Bokmässan 2009

Rapportering om vårt marknadsmaterial

 • Jan beställer det material på listan som det finns färdiga original på.

Rapportering om vår ekonomi mm

Medlemsstatus och ekonomisk redogörelse

 • Anders rapporterade om ekonomin och att vi fick en anonym presentation på 2000 kr i veckan.
 • Diskussion om ej inbetalda medlemsavgifter för de som ej betalt för 2009.

Övrigt

Onlinebetalning

 • Lars och Anders rapporterade att tekniken är uppsatt.
 • Jan lägger ut den på hemsidan.

Ansökan till fonder

 • Frågan bordlades.

Justerad medlemsavgift för EUR och USD

 • Ingen justering görs.

VERKSAMHETSPLANERING

Samarbeten och partnering

 • Frågan bordlades.

Föreläsningar och mässor

 • Einar ska ha en föreläsning 15 juni.
 • 7 maj, Umeå, Västerbottens museum
 • 28-29 september, Stockholm, Eira-dagarna

Vår wikicommunity

Bybrunnen [1]

 • Diskussionspunkt.

Övrig verksamhetsplanering

Chaptermötet i april

val till the Board

 • Diskussionspunkt.

Planering för styrelsemöten för hela året

 • Lennarts förslag med följande datum antogs 27/4, 18/5, 15/6, 24/8, 14/9, 12/10, 16/11, 14/12.

Uppstart av projekt för höstens insatser

Arbetsgrupp för att lyfta fram upphovrättsfrågor

 • Johan startar en arbetsgrupp och är styrelsens kontaktperson i denna grupp.
 • Till nästa möte ska förslag på deltagare och arbetsuppgift vara färdig.

AVSLUTNING

Övriga frågor

 • Jan ordnar tryckning av två MediaWikiböcker.

Nästa möte

27/4 19.30 via Skype.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.