Mötesprotokoll/Protokoll 2010-03-08

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Hannibal 9 mars 2010 kl. 10.38 (CET)[svara]
Sekreterare Ainali 8 mars 2010 kl. 21.00 (CET)[svara]


Tid
8 mars 2010, 19.30
Närvarande
Jan Ainali, Lars Aronsson, Lennart Guldbrandsson och Albin Jacobsson. Kristoffer Mellberg från punkten Fundraising Summit 2010.

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av mötesordförande

 • Lennart valdes.

Val av mötessekreterare

 • Jan valdes.

RAPPORTERING

 • Teknikmöte hölls på fettisdagen 16 februari i Linköping. God stämning, inga konkreta beslut. Tre personer visade intresse att åka på teknikmöte i Berlin 14-16 april.

VERKSAMHETSPLANERING

 • Lars utsågs till projektledare.
 • Lars ansvarar för att ansökan skickas in.
 • Diskussionspunkt om vilka som kan åka och om teknikgruppen .
 • Om någon har möjlighet finansieras den ur budgetens Oförutsedda resor.

Uppdrag till teknikgruppen

 • Lars ansvarar för att teknikgruppen sätter upp tool/bot-servern.

AVSLUTNING

Övriga frågor

Wikipedia Academy

 • Jan arbetar för att få ett avtal med Kungliga Biblioteket.

Medborgarexpo 2010

 • Jan tar kontakt och ser om vi kan delta.

Bokmässan

 • Lennart utsågs till projektledare.

Internetdagarna

 • Lars utsågs till projektledare.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.