Mötesprotokoll/Protokoll 2011-05-09

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Ainali 9 maj 2011 kl. 21.39 (CEST)[svara]
Justeringsman Anna Bauer 15 maj 2011 kl. 19.16 (CEST) [svara]


Tid
9 maj 19.45 via Skype
Närvarande
Jan Ainali, Axel Pettersson, Holger Motzkau, Lars Aronsson, Simon Laserna, Bengt Oberger, Anna Bauer

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av mötesordförande

 • Jan valdes

Val av mötessekreterare

 • Gemensamt antecknande i etherpad.

Val av justerare

 • Anna valdes till justerare.

RAPPORTERING

 • Jan rapporterade från projektet.
 • 28 maj är första datum.
 • Grupprum på AlbaNova finns för mötet.
 • Pengarna för planeringsmötet kan användas till detta möte för att täcka resekostnader.
 • Intresserade att närvara: Jan, Axel, Bengt, Anna, Lars och Holger.
 • Holger rapporterade om nyhetsbrevet.

Budget

 • Holger rapporterad det ekonomiska läget.
 • Inget att rapportera.
 • Jan beställer en rollup.
 • Visitkort införskaffas till de i styrelsen som vill ha. Holger beställer.
 • Holger beställer marknadsföringsmaterial från WMDE.

VERKSAMHETSPLANERING

 • Inget att rapportera.
 • Vi använder begreppet minnesmärken på svenska.
 • Diskussion om Hackathon som arrangeras av RAÄ.
 • Anna skall blogga en gång.

Fundraising

 • Holger åker på Fundraisingmötet.
 • Vi är ikapp med Fundraisingrapporterna.
 • Diskussion om Fundraising agreement och utformandet av detta.
 • Jan öppnar ett nytt företagskonto på Swedbank med bankgiro för fundraisingen.
 • Diskussion om hur vi ska utveckla våra sätt att ta emot pengar på. Anna och/eller Holger förbereder ett konkret förslag som vi kan ta ställning till.
 • Jan köper in hårdvaran som finns i förslag 1.
 • Jan undersöker och köper in bästa kontantkort under totala budgeten 10000kr
 • Vi har skrivit under avtalet med FFPK.
 • Jan är utsedd till projektledare.

Filma kampsport

 • Vi beviljar Anna T. hyran för kameran under förutsättning att filmen blir upplagd på Wikimedia Commons under fri licens och att ett blogginlägg skrivs.
 • Vi beviljar ej medel för redigering.
 • Diskussion om Filmprojekt 2011.

Wikimania

 • Alla wikipedianer från Sverige som ansöker om stöd för att resa till Wikimania får dela på summan. Utlysningen kommer att ske på Bybrunnen, Wikimedia Sverige listan och i nyhetsbrevet.
 • Vi utlyser att det går att ansöka om att få inträdesavgiften betalad i efterhand under förutsättning att bilder laddas upp och att ett blogginlägg skrivs.

AVSLUTNING

Övriga frågor

Kulturdepardementet

Nobelmuseet

 • Jan, Holger och Axel har möte imorgon.

Leksands kommun

 • Axel ska träffa kommunchef och informatör.

Linköpings universitet

 • Lars har haft en föreläsning.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.