Mötesprotokoll/Protokoll 2011-06-13

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett ojusterat protokoll för Wikimedia Sverige. Protokollet gäller inte innan det är justerat. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justeras:
Ordförande Ainali 13 juni 2011 kl. 21.45 (CEST)[svara]
Justeringsman '


Tid
13 juni 2011 kl 19.45 via Skype
Närvarande
Jan Ainali, Lars Aronsson, Bengt Oberger, Holger Motzkau, Albin Jacobsson. Axel Pettersson från punkten Organizational Growth & Development Network. Anna Bauer från punkten Filma kampsport.

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Jan öppnade mötet.

Val av mötesordförande

 • Jan valdes.

Val av justeringsman

 • Bengt valdes.

RAPPORTERING

 • Johan och Jan har haft möte med .SE föregående vecka. Diskuterat avslutning av projektet med bland annat seminarium efter sommaren. Vi är preliminärt utvalda till att presentera projektet på Wikimania 2011.
 • Strategimöte med Sebastian i Stockholm har varit.
 • Holger har haft vidare kontakt med Sebastian. Går bra att vara fler än styrelsen.
 • Vi planerar in ett rådgörande medlemsmöte 27 augusti innan strategimötet 3-4 september för att få nyttig input från medlemmarna. Jan ordnar lokal.
 • Styrelsestrategimötet 3-4 september. Holger ordnar lokal.
 • Det går att söka resebidrag hos styrelsen.
 • Holger rapporterar att det är lätt att skicka ut brevet med CiviCRM.

Swedbank

 • Holger skaffar Företagsplaceringskonto.
 • Holger skaffar Fasträntakonto 3 månaders löptid.
 • Holger skaffar Föreningskreditkort (Bankkort Visa).

Budget

 • Vi har en större budget än beräknat på grund av WMF:s lyckade fundraising, vilket enligt avtalet gör att vi behöver betala tillbaks mindre till dem.
 • Vi prioriterar i första hand att utöka budgeten till resebidrag för medlemmar vid olika evenemang och möten.
 • Diskussion om hur man värderar nyttan i våra aktiviteter.

Marknadsföringsmaterial 2011

 • Rollupen har kommit.
 • Holger rapporterade att han har gjort visitkort.
 • Holger rapporterade att materialet från WMDE tar tid.

Teknikinköp

 • Surfplatta, projektor och abonnemang är inköpt.
 • Det finns 1 000 kr kvar i budgeten.
 • Jan gav en kort rapport.
 • Budgeten hölls.

Filma kampsport

 • Ingen faktura har fåtts än, Holger betalar när den kommer.
 • Holger köper in en videokamera för max 10 000 kr.
 • Jan rapporterade.

Hack4Europe

 • Holger rapporterade från hackathonet och berättade om att han har lagt till Europeana som sökmotor i FIST.
 • Jan och Axel rapporterade om samtalen efter seminariet.

VERKSAMHETSPLANERING

 • Axel rapporterade om arbetet och de möten som är planerade framöver.
 • Axel och Holger diskuterade inte och röstade inte i denna fråga.
 • Vi delar resebidraget jämnt på de tre ansökande, Holger Motzkau, Axel Pettersson och Johan Jönsson, dvs 2 666 kr var.

Nobelmuseet

 • Jan, Axel och Holger träffade tre personer från Nobelmuseet.
 • Ett möjligt arrangemang skulle vara en tävling eller liknande i samband med höstens nobelpris.
 • Lennart utses till projektledare.

RAÄ / Libris

 • Axel tar kontakt med Karin och bestämmer tid för möte.

Förfrågan om deltagande på museimässa i Düsseldorf 6 juli

 • Det verkar redan finnas representanter från andra chapters.

Fundraising

 • Anna och Holger åker.
 • Holger skaffar ett SSL-certifikat och IPv6 adress.

Övriga frågor

Diplom till den som skriver artikel 400 000

 • Jan utformar ett diplom.

Tack/gratulationskort

 • Jan skickar ett kort.

AVSLUTNING

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.

Länkar som användes i chatten