Mötesprotokoll/Protokoll 2011-09-12

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Ainali 12 september 2011 kl. 20.55 (CEST)[svara]
Justeringsman Haxpett 20 september 2011 kl. 13.51 (CEST)[svara]


Tid
12 september 19.45-20.55, Skype
Närvarande
Jan Ainali, Axel Pettersson, Anna Bauer, Albin Jacobsson, Bengt Oberger. Holger Motzkau från punkten Grant agreement.

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av mötesordförande

 • Jan valdes.

Val av justeringsman

 • Axel valdes.

RAPPORTERING

 • Inget att rapportera.

VERKSAMHETSPLANERING

Grant agreement

 • Diskussion om vilka paragrafer som kan vara problematiska. Bland annat vad omfattningen av §1 och §4.2 kan betyda.
 • Vi avvaktar utlåtande från en jurist innan vi tar beslut.

Verksamhets-/budgetplanering 2012

 • Vi ska snarast fylla i verksamhetsplanen.
 • När vi är klara informerar vi med nyhetsbrev.

Nordic Chapter meeting / FSCONS

 • Diskussionspunkt.
 • WMFI och WMDK har anmält intresse.

Wiki-skills preparatory meeting

 • 11-14 oktober är det ett icke-obligatoriskt förberedande möte i Schweiz.
 • Föreningen betalar resan (oförutsedd utgift).
 • Anna utsågs till Projektledare.

Riksmötets öppnande

 • Avslag till bidrag för denna ansökan.

AVSLUTNING

Övriga frågor

Rapport från WikiCon

 • Holger rapporterade från konferensen som hade ca 170 deltagare och ungefär 40 presentationer.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.