Mötesprotokoll/Protokoll 2011-10-10

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Ainali 10 oktober 2011 kl. 21.11 (CEST)[svara]
Justeringsman Haxpett 10 oktober 2011 kl. 23.17 (CEST)[svara]


Tid
10 oktober 19.45, Skype
Närvarande
Jan Ainali, Albin Jacobsson, Holger Motzkau, Anna Bauer, Lars Aronsson, Axel Pettersson, Simon Laserna, Bengt Oberger (till och från p.g.a. tekniska problem)

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av mötesordförande

 • Jan valdes.

Val av justeringsman

 • Axel valdes.

RAPPORTERING

 • Tävlingen är avslutad och vinnare utsedda. Prisutdelning sker på Nordiska museet 12/10 klockan 18.30.
 • Streetpanels ska bli klara innan fotomässan.
 • Oklart om administratörsmöte är en uppskattad aktivitet inom gemenskapen.

Fotosafariprojekt

 • Einar har annonserat datum för planerade träffar, t-shirts har tryckts upp.
 • Klistermärken och pennor har kommit.
 • 3 500 kronor kvar.
 • Vi har köpt objektiv, videokamera och tillbehör såsom riktmikrofon, intervjumikrofon och filter.

Ackrediteringar

 • Holger informerarar om att Wikimedia Deutchland planerar att dela ut Wikimedia visitkort för att underlätta ackreditering och ge en officiell prägel till medieaktiva Wikipedianer.
 • För att åstadkomma något liknande för Wikimedia Sverige behöver vi registera domännamnet. Vi har försökt kontakta domäninnehavaren men inte fått något konkret resultat av kontakten.

VERKSAMHETSPLANERING

Ansvarsförsäkring

 • Diskussion om huruvida vi är personligt ansvariga gentemot Wikimedia Foundation? Det kan möjligtvis vara svårt att försäkra sig mot.
 • Jan utreder vilka alternativ som finns på marknaden.

Teknikförsäkring

 • Efter diskussion har vi kommit fram till att det inte är prisvärt att köpa teknikförsäkringar i dagsläget. Styrelsen inser och accepterar risken att skador kan uppstå under användningen.

Grant agreement

 • Holger informerade om hur Wikimedia Österreich tänker.
 • Wikimedia Schweiz får den gamla typen av avtal.
 • Wikimedia foundation skall ge feedback på vår verksamhetsplan 2012. Det finns ingen deadline för när Grant agreement skall tecknas.
 • Holger söker en jurist som ska fokusera på frågan om hur ansvarsfördelningen ligger. Förslagsvis så formulerar juristen alternativa formuleringar till några paragrafer.
 • Jan tar kontakt med revisorerna och ber om deras synpunkt.

Nordic Chapter meeting / FSCONS

 • Representanter för Wikimedia Finland och Wikimedia Danmark kommer att vara där.
 • Lars och Holger åker.
 • Lars tar kontakt med FSCONS för praktiska arrangemang.

Bokmässan 2012

 • Vi avvaktar med att boka en monter tills vi ser hur vår ekonomi ser ut.

Förberedande mötet Wiki Skills

 • Anna sparar kvitton, vi undersöker om vi kan ersätta kostnader som uppstår under resan genom traktamente.

AVSLUTNING

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.