Mötesprotokoll/Protokoll 2012-11-12/Projektrapporter

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Projektrapporter lämnade till styrelsen inför styrelsemötet 2012-11-12, utgör bilaga till mötesprotokollet.

Stöd till gemenskapen

Teknikpoolen

Mål

Måluppfyllnad - SMART mål

Mattias: "50 olika tillfällen ska utrustningen användas och generera innehåll till projekten." Rapporterat antal utlåningstillfällen: 34. Ett antal rapporteringar saknas. Troligen nås inte målet 50 tillfällen.

Jakob: Jag kompletterade listan med de tillfällen jag kom på, och vi har nu passerat 41 tillfällen som teknikpoolen utnyttjats. Med ett ytterligare ett tillfälle bokat och hela Nobelfestligheterna på ingång så blir jag förvånad om vi sänker tempot markant och inte lyckas nå målet som är 50 tillfällen. :-)

Resultat

Genomförda inköp
 • Ryggsäck Lowepro Fastpack 350 till kamera och objektiv.
Inköpsförslag under omröstning;
 • Diskussion om inköp av kamera.

Resurser

Projektet har förbrukat nästan 131.000 kr, budget 150.000 kr. Förslag om inköp av ytterligare en kamera föreligger och då förbrukas resten av budgeten.

Finns det något beslut styrelsen behöver ta för projektets del?

Inget.

Referenslitteratur

Mål

Under 2012 förbättras och källbeläggs 100 artiklar.

Det verkar osannolikt att det kommer att uppnås.

Behöver projektet mer resurser i någon form (tid, pengar, annat)?

Oklart

Finns det något beslut styrelsen behöver ta för projektets del?

Oklart

Editathons

Mål

Målet är att arrangera sådana en gång i kvartalet (det vill säga fyra stycken under 2012) och med fem till tio personer närvarande, varav fem nya varje gång.

Resultat

Lennart ska anordna en till skrivstuga i Göteborg inom det uppdrag han har. Hallwyllska och Ada uppfyller målen sett till antalet närvarande.

Om både Nobelskrivstugan och den i Göteborg går väl uppfylls målen.

Behöver projektet mer resurser i någon form (tid, pengar, annat)?

Oklart

Finns det något beslut styrelsen behöver ta för projektets del?

Oklart

Gemenskapens projekt

Mål

10 sökta projekt, varav minst fem ansökningar om projekt utanför Stockholm. Att få ansökningar från 5 personer som tidigare inte varit aktiva i föreningen.

Resultat

14 sökta projekt, varav 13 om projekt utanför Stockholm. 2 ansökningar från personer som tidigare inte varit aktiva i föreningen.

Behöver projektet mer resurser i någon form (tid, pengar, annat)?

Oklart

Finns det något beslut styrelsen behöver ta för projektets del?

Oklart

Kvalitet

Kvalitetsundersökningar

Mål

Projektmålet är att identifiera orsaker varför många läsare byter till engelskspråkiga Wikipedia, och eventuella kvalitetsbrister i det svenskspråkiga materialet.

Projektet genomförs som en C-uppsats i samarbete med ett universitet eller högskola. Accesstatistik görs tillgängligt på toolservern.

En uppsats pågår, kommer ej att slutföras i år.

Behöver projektet mer resurser i någon form (tid, pengar, annat)?

Oklart

Finns det något beslut styrelsen behöver ta för projektets del?

Oklart

Användarundersökningar

Mål

Genomföra användarundersökningar så att vi har faktabaserat underlag på vad läsarna faktiskt tycker, vilket kan ligga till grund för förbättringar. Genomförs som C- eller D-uppsatser. Målet är att genomföra två sådana på höstterminen. Inom "Wiki skills" kommer Wikimedia Sverige att ansvara för att göra en behovsanalysrapport. Behovsanalysen är inte i första hand inriktad på Wikipedia utan på användning av wikis och gemensamt (collaborative) lärande. Rapportens preliminära deadline är 2012-04-28.

Ingen C-uppsats kommer att hinna genomföras. Vi deltar i WMFs användarundersökning i år.

Behöver projektet mer resurser i någon form (tid, pengar, annat)?

Oklart

Finns det något beslut styrelsen behöver ta för projektets del?

Oklart

Innehållsdonationer

Mål

Målet är att sätta upp 5 nya samarbeten med stor publicitet att fungera som exempel. Ett ytterligare mål är 5 framträdande återanvändningar av det här frisläppta materialet.

Resultat

 • Livrustkammaren är på gång, dom har uppdaterat sina bilder så att dom innehåller bra metadata, v46 ska mappning ske mot commonskategorier, André Costa ska hjälpa till med robotskapande.
 • Spread the sign vill ladda upp teckenspråksfilmer. Viss osäkerhet om vad det innebär att släppa det under fria licenser och viss övertro i att dom kan få in filmerna synligt på alla wikipediaartiklar på alla språk gör att dom vill börja med ett mindre antal och inte högsta upplösning. Avsiktsförklaring finns, http://se.wikimedia.org/wiki/Avsiktsf%C3%B6rklaring_Spread_the_sign
 • Riksarkivet vill samarbeta och vi har haft inledande möten. Diskussion ska upp inom gemenskapen om vad Riksarkivet kan bidra med.
 • Vasamuseet vill använda sig av wikipediamaterial i en utställning som startar under 2013. Användning av http://wikitimelines.net/ och QR-koder har diskuterats. Möjlighet att det material dom producerar kan bli en innehållsdonation.
 • CMS-piloterna har laddat upp material från sina samlingar under workshops.

Fler är på gång än genomförda, det hinner inte bli fem stora donationer under året.

Behöver projektet mer resurser i någon form (tid, pengar, annat)?

Oklart

Finns det något beslut styrelsen behöver ta för projektets del?

Oklart

Wiki Loves Monuments

Mål

10 000 bilder på 1 000 nya minnesmärken

Resultat

3333 bilder på 513 nya minnesmärken (totalt 1 125 olika)

Finns det något beslut styrelsen behöver ta för projektets del?

Portokostnader för att skicka böckerna till vinnarna behöver beslutas om om det inte går att ta det från portokostnadsposten.

Flygfoton

Mål

200 bilder Prioritetslista Undersöka rättssituationen och påverka.

Resultat

Endast med snabbhet från försvarmakten kan målet om 200 bilder uppfyllas.

 • Vivo har skickat foton till försvarsmakten för bedömning och dokumentation av processen
 • Ainali har genomfört helikopterflygning och skickat foton till försvarsmakten för bedömning och dokumentation av processen (ca 100 olika objekt)
 • Prioritetslista finns (om än ej speciellt använd)
 • Rättssituationen har undersökts, debattartiklar har skrivits.

Behöver projektet mer resurser i någon form (tid, pengar, annat)?

Nej

Finns det något beslut styrelsen behöver ta för projektets del?

Nej

Outreach

Utbilda lärare och GLAM-anställda

Wiki-skills

Ta fram utbildnings- och informations material i Projekt:Wiki-skills, (även tillsammans med Verksamhetsplan 2012/Undersökningar)

 • projektets mål är att:
 • Utveckla kompetenser för gemenskapsledarskap, kollektiva beslutskompetenser, konfliktlösningskompetenser, styrningskompetenser etc. samtidigt som det bidras till en tillväxt av en lärande och arbetande gemenskap.
 • Förbättra kompetensen att samarbeta med andra för att redigera och utveckla texter
 • Värdera existerande kulturellt arv
 • Tillgängliggörande av digital baskunskaper
 • Leverablerna är bland annat en guidebok för lärare och en video med samlade erfarenheter.
 • Ansvarsområden för Wikimedia Sverige är framförallt att:
 • samordna arbetet med en gemensam användarbehovsanalys och skapa en användarbehovsrapport (tillsammans med undersökningar)
 • Hålla introduktionskurser, fysiska kurser samt onlinekurser med vår målgrupp.
 • disseminera projektet för Wikimedias gemenskaper

Här finns en broschyr om Wiki-skills färdigställd som ska tryckas. Under våren ska dessutom två kurstillfällen ske, ett i Sundsvall och ett i Stockholm där en del kommer att handla om Wikipedia och en del om wikis generellt. Att hålla en online-kurs om wikis generellt är inget vi pratat om i nuläget utan vi fokuserar på två fysiska kurstillfällen i nuläget. Är detta problematiskt i relation till målen korrigerar vi självklart detta.

Behöver projektet mer resurser i någon form (tid, pengar, annat)?

 • Hur är det med möjligheten att skjuta till pengar till Wiki-skills för broschyrtryckande? Nu finns totalt 200 Euro i budget vilket inte riktigt räcker till 100 broschyrer. 100 broschyrer kostar ungefär 2900 SEK.
 • Vad är min (Sophies) roll mer specifikt i Wiki-skills? Jag upplever att det är lite oklart. Ska jag alltid prata om Wiki-skills på mässor? Som en del i Wikipedia i utbildning? Eller ibland när det passar? För ibland känns det som för mycket information att berätta om både och.

Wikipedia i utbildning

 • Med Wikimedia Foundations positiva erfarenheter från Wikipedia Education program ska vi anpassa dem för svenska förhållanden och återupprepa dem här. Målet är att översätta utbildningsmaterial och hitta två utvalda universitet där det finns personal som är eldsjälar och har dokumenterad erfarenhet av Wikipedia.
 • Målet är att vara redo att slutföra två sådana pilotprojekt 2013.

Vi kommer med allra största sannolikhet vara redo att stödja två sådana projekt under 2013. Vad innebär slutföra? Ska de inte fortsätta med detta under en längre tid? Eller missförstår jag begreppet här? Oavsett kommer det finnas minst två projekt på högskolenivå under nästa år inom ramen för Wikipedia i utbildning. Se projekt:Wikipedia i utbildning 2012 för pågående och möjliga samarbeten i nuläget.

Studentklubbar

 • Vidareutveckling av projekt med Wikipediaklubb på gymnasieskola.
 • Under förutsättning att pilotprojektet fungerar ska information för att stimulera skapandet av nya gymnasieklubbar spridas. Målet är att starta en sådan under 2012.

Ylva har en grupp elever på gång med ett Wikipedia-projekt i Skara. Jag har även pratat med Einar om att starta detta på Östra vilket är på G. Jag ser goda möjligheter att starta en sådan under 2012.

Behöver projektet mer resurser i någon form (tid, pengar, annat)?

Vetskap om hur det går med en möjlig studentklubb i Skara.

Europeana Awareness

Mål

Enligt vårt Description of Work (DoW) finns det för 2012 endast två mål specificerade: (1) gällande extern kommunikation (i DoW står: "Amount of articles in the press/blogosphere on the content gathering campaign + GLAM—WIKI collaboration; Expected Progress Year 1: 30 [articles]") samt (2) att lämna in delrapporter till Europeana. Resten av målen gäller hela projekttiden.

Gällande den externa kommunikationen är jag inte säker på om vi kommer att uppfylla målen då vårt projekt startade så pass sent och vi endast haft ett av eventen i år. Utan att ha en lista framför mig skulle jag säga vårt arbete kommer att ha varit omskrivet ca. 8-10 ggr innan årsslutet. Beroende på hur mycket "the content gathering campaign" blivit omskrivit, vilket jag inte vet då jag inte varit i kontakt med dem, kan det dock komma att räcka för att nå det uppsatta målet. Det finns dock en risk att vi kommer att ligga lite under vad Europeana räknat med i DoW. Om styrelsen planerar blogginlägg är det därför väldigt värdefullt om EA inkluderas. Jag kommer även att pusha för att de nationella koordinatorerna bloggar lite om Wiki Loves Public Art.

Rapporterna har alla skickats in och godkänts av Europeana så det målet är uppfyllt.

Behöver projektet mer resurser i någon form (tid, pengar, annat)?

Jag planerar att skriva fallstudie-rapport efter varje event jag ordnar och skulle gärna få kommentarer på den första. Jag vill framförallt veta om det är några delar ni tycker bör läggas till eller utvecklas. Jag skickar ut en notis när den första rapporten ligger uppe.

Jag håller som sagt på att kontakta personer i olika europeiska länder om de vore intresserade av att hjälpa till med att anordna Wiki Loves Public Art i deras hemländer. Jag skulle vilja be alla styrelsemedlemmar att fundera på om de har några kompisar eller lämpliga kontakter som ni skulle kunna kontakta och introducera projektet för så att det blir lättare att få dem att engagera sig.

Känner ni duktiga wikimedianer i Polen, Frankrike och Tyskland så vill jag gärna snacka med er lite om vilka de är, vilka intressen de har etc. så att jag lättare kan hitta en ingång för att få dem att anordna GLAM-event tillsammans med mig samt delta på de som vi anordnar i deras hemländer.

Hjälp gärna till att skriva ett blogginlägg om projektet och inkludera det när ni skriver blogginlägg

Finns det något beslut styrelsen behöver ta för projektets del?

Nej inte för närvarande

Skapa kontakter med viktiga utbildningsinstitutioner

 • Ta kontakt med organisationer som är främjare av kunskap och utbildning, och skaffa en

kontaktperson för att kunna inleda samarbete.

 • 2 medlemmar ska hålla föredrag på FSCONS, och Wikimedia Sverige ska ha en monter eller liknande där.

Det första målet känns oerhört luddigt. Vi har kontakt med flertalet personer som är främjare av kunskap. Det finns dessutom flera samarbeten som skulle passa in i ramen för detta. En sådan är GR utbildning, en annan är Rektorsakademien Utveckling.

Sophie: Det andra målet om FSCONS tror jag inte kommer att uppfyllas. Jan: En medlem ska hålla föredrag (Lars A), vi har prisutdelning för WLM och vi kommer att ha monter eller liknande där.

Nordiskt samarbete

1. Årsboksprojektet

Projektet nu i hamn i så måtto att upplaga är tryckt. Styrelse/ordförande bör nu uppdra åt Jakob att distribuera denna broschyr under november/december till viktiga partner. Jag har tidigare skrivit mer stomme till en distributionsplan, men denna bör kvalificeras av projektledarna och sekreteraren.

Behov av styrelsebeslut 2012

 • 1) uppdrag att göra distributionsplan, fastställande av distributionsplan, genomförande av distribution, bedömning av behov av ny upplagan. (skicka 3 expemplar till varje chapter)
 • 2) uttryck om vilja eller inte vilja att göra ny broschyr inom viss framtid, och att förhandla med övriga nordiska chapters (inklusive WMFI) om detta

2. Stöd till nordsamiska WP

Premissen har varit, som jag uppfattat det, att om möjligt medverka i ett gemensamt projekt med WMNO.

Ett sådant gemensamt projekt är inte aktuellt 2012 och troligen inte heller att formulera 2012 för genomförande 2013. Skälet är att WMNO idag inte är redo att besluta om ett fortsättningsprojekt för stöd till svwp,[sic?] och därmed inte till ett samprojekt med WMSE om detta.

Behov av styrelsebeslut

 • 1) inget om samprojekt med WMNO 2012
 • 2) Viljeinriktning om kvarstående ambition om beslut om ett samprojekt med WMNO för genomförande 2013.
 • 3) att inom GLAM-projektet bevaka möjligheter till fortsatt samverkan med Ájtte, bland annat för att underlätta stöd också för utveckling av wikipedia på samiska språk.

Se vidare nedan.

WMSE fortsätter att undersöka möjliga partners i Sverige för ett eventuellt svenskt svwp-stöd, synkroniserat med WMNO:s fortsatta diskussion om framtida stöd till svwp och helst genomfört som en del i ett gemensamt norskt-svensk projekt. ocj idealiskt i en framtid som ett norskt.svenskt.finländskt projekt. GLAM-projektets fortsatta samarbete med Ájttemuseet i Jokkmokk är ett värdefullt stöd för detta, även om huvudsakliga partners kan bli andra institutioner. Tidshorisonten är något svårplanerad, beroende på osäkerhet i dagsläget om WMNO:s planer.

Alternativet att gå fram på egen hand med stöd till svwp, är inte ett attraktivt alternativ, men bör inte i nuvarande läge uteslutas.

3. Andra möjliga gemensamma nordiska projekt

Ett möjligt projekt är en gemensam nordisk wikipediadag/-konferens, med kontinentaleuropeiska inslag, med fördel i Kastrupnära Malmö eller Lund, det vill säga för vår del ett alternativ till en möjligt svensk wikipediadag/-konferens i Stockholm eller Göteborg.

Här pratar vi inte om genomförande 2012 förstås, men teoretiskt om ett samförstånd om att starta planering för såg en dag/konferens i juni 2013 redan under december 2012 och en framställning till Chelha eller liknande säg senast i mitten av februari 2013.

Behov av styrelsebeslut:

Mandat att förhandla med WMNO och WMDK (och ev WMFI) om ett nordiskt wikimediaevent i Malmö/Lund.

Möjliggörande

Mål

 • Medlemmar: Föreningen har 250 medlemmar som betalar medlemsavgift.
 • Kommunikation: Vi skickar ett nyhetsbrev och en chapters report varje månad, och uppdaterar alla relevanta rapportsidor på meta regelbundet. Alla förfrågningar till föreningen svaras på inom en arbetsdag.
 • Ekonomi: Vi uppfyller krav av Svensk Insamlingskontroll. Föreningen kan anställa personer utan F-skattesedel direkt.
 • Fundraising: Fas B finansieras med maximal 70% av WMF, budget år 2013 beror på mindre än 50% på WMF.
 • Organisationsutveckling av föreningen och styrelsen för att få en välfungerande förening.