Mötesprotokoll/Protokoll 2017-02-27

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 2 mars 2017 kl. 21.10 (CET)[svara]
Justeringsman JONSSSVE (diskussion) 1 mars 2017 kl. 22.03 (CET)[svara]


Tid
Måndag 27 februari 2017 klockan 21.30-22.15 via Skype.
Närvarande
Mattias Blomgren, Brit Stakston, Elza Dunkels, Sven-Erik Jonsson, Ylva Pettersson, Anna Troberg (verksamhetschef), Bengt Oberger (kom in i slutet och informerades därefter av Mattias Blomgren)
Frånvarande
Karin Åström Iko, Kristina Berg

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av justeringsman

 • Sven-Erik Jonsson valdes.

Rekrytering av verksamhetschef

 • Med anledning av att verksamhetschefen Anna Troberg föreslagits som ny ordförande för DIK, diskuterade styrelsen rekryteringen av ny verksamhetschef.
 • Anna inledde med att beskriva hur hon kände och underströk att det inte ligger något missnöje bakom att hon lämnar föreningen. Anna har inte sagt upp sig än, utan avvaktar utgången av valet på DIK:s kongress i mars. En snabb övergång är enligt Anna lämplig.
 • Styrelsen diskuterade frågan om tillsättande av en tillförordnad verksamhetschef fram tills rekrytering av ny verksamhetschef är slutförd, hur rekryteringen skall gå till och behovet av att ta fram en kravprofil.
 • Styrelsen beslöt att ge Mattias i uppdrag att kontakta kandidat för tillförordnad verksamhetschef.
 • Styrelsen beslöt att Mattias skickar ut kravprofilen/annonsen från förra rekryteringen och bifogar Annas kommentarer till vad som behöver förändras utifrån de förutsättningar som gäller för föreningen i dagsläget.
 • Styrelsens ledamöter uppmanades att fundera över kandidater inom sina respektive nätverk.
 • Vid styrelsemötet 2017-03-18 kommer rekryteringen att diskuteras mer ingående, kravprofil/annons kommer att tas fram och rekryteringskommitté kommer att tillsättas.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.

Genomgång med Bengt

 • Då Bengt kom in sent i mötet informerade Mattias efter mötet om den förda diskussionen och styrelsens beslut. Bengt förklarade att han instämde i resonemangen och ställde sig bakom besluten.