Mötesprotokoll/Protokoll 2017-06-15

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 19 juni 2017 kl. 20.44 (CEST)[svara]
Justeringsman JONSSSVE (diskussion) 18 juni 2017 kl. 10.48 (CEST)[svara]


Tid
Torsdag 15 juni 2017 klockan 19.00–21.10 via Skype.
Närvarande
Mattias Blomgren, Sven-Erik Jonsson, Elza Dunkels, Sofie Jansson, Bengt Oberger, John Andersson (föredragande)
Frånvarande
Kristina Berg, Ylva Petterson, Brit Stakston, Erik Åström

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av justeringsman

 • Sven-Erik Jonsson valdes.

Medlemsmöte

 • Planering av medlemsmötet 9 september i Göteborg diskuterades utifrån förslag på dagordning, som John hade tagit fram och delgivit styrelsen. Även olika sätt att bjuda in till mötet diskuterades.
 • Styrelsen beslöt att målet med mötet är att få fler, som är engagerade på Wikipedia, att även bli engagerade inom föreningens verksamhet. Mötet skall vara trevligt, intressant och engagerande och göra att deltagarna har lust att komma tillbaka.
 • Styrelsen beslöt att ge John i uppdrag att ta fram en budget för mötet.
 • Styrelsen gav John och Mattias i uppdrag att hålla styrelsen fortsatt informerad om och delaktig i planeringen genom mejllistan, samt att vid behov kalla till styrelsemöte via Skype.

Skatteregler

 • Grant Thornton hade sammanställt ett memo där de enligt uppdrag såg över Wikimedia Sveriges skattemässiga status, samt bedömt föreningens ersättningar/bidrag beträffande inkomstskatt och moms.
 • Styrelsen diskuterade Grant Thorntons memo och de konsekvenser det har på föreningens verksamhet.
 • Styrelsen beslöt att uppdra åt John att ge Grant Thornton i uppdrag att formulera dialogfrågor till Skatteverket avseende de avtal och ersättningar där osäkerhet råder, i enlighet med Grant Thorntons rekommendation.
 • Styrelsen beslöt att inom ramen för föreningens ideella verksamhet och status kan en viss uppdragsfinansierad verksamhet bedrivas, dock högst 10 % av den totala verksamheten. Timkostnaden skall sättas till en nivå, som bedöms som marknadsmässig.

Övriga frågor

 • Inga övriga frågor behandlades.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.