Mötesprotokoll/Protokoll 2017-10-12

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 17 oktober 2017 kl. 22.35 (CEST)[svara]
Justeringsman JONSSSVE (diskussion) 17 oktober 2017 kl. 14.24 (CEST)[svara]


Tid
Måndag 9 oktober 2017 klockan 19.00–21.15, samt torsdag 12 oktober 2017 klockan 19.00–20.05 på kontoret/via Skype.
Närvarande
Mattias Blomgren, Kristina Berg, Sofie Jansson, Bengt Oberger, Sven-Erik Jonsson, Elza Dunkels, Brit Stakston (måndag), Erik Åström, John Andersson (föredragande)
Frånvarande
Ylva Pettersson

Mötets öppnande

  • Mötets öppnades.

Val av justeringsman

  • Sven-Erik Jonsson valdes.

Ekonomi

  • Vid extra styrelsemöte 2017-10-09 redovisade John Andersson ett antal åtgärder för att hantera det ekonomiska kassaflödet i slutet av 2017 och början av 2018. Styrelsen gav verksamhetschefen stöd för att genomföra åtgärderna.
  • Vid styrelsemötet 2017-10-12 följdes åtgärderna upp och en framtagen redovisning av månatliga intäkter och utgifter för perioden oktober 2017 till augusti 2018 gicks igenom. Styrelsen gav verksamhetschefen stöd för åtgärderna och den framtagna planen.

Mötets avslutande

  • Mötet avslutades.