Mötesprotokoll/Protokoll från konstituerande möte 2007-08-12

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Protokoll från konstituerande möte i Wikimedia Sverige, 2007-08-12

Närvarande: Ida K Karlsson, Oskar Z Augustsson, Lasse Sjöstedt

1§. Oskar Z Augustsson förklarar mötet öppnat.

2§. Mötet beslutar att bilda Wikimedia Sverige, och antar stadgar för denna ideella förening.

3§. Mötet beslutar att utse Ida Karlsson till protokolljusterare.

4§. Mötet beslutar att ansöka om organisationsnummer.

5§. Oskar Z Augustsson förklarar mötet avslutat.

2007-08-12

Vid protokollet,
Oskar Z Augustsson

Justeras,
Ida Karlsson