Mötesprotokoll/Protokoll från konstituerande möte 2013-03-09

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 12 mars 2013 kl. 22.20 (CET)[svara]
Justeringsman --Prolineserver (diskussion) 12 mars 2013 kl. 21.07 (CET)[svara]


Tid
9 mars kl 16.15-17.50, på kontoret.
Närvarande
 • Mattias Blomgren, Harald Andersson, Ylva Pettersson, Holger Motzkau, Bengt Oberger, Arild Vågen, Jan Ainali (från punkten val av kassör)
Frånvarande
 • Kristina Berg, Sverker Johansson

INLEDNING

Mötets öppnande

Mötet öppnades.

Val av mötesordförande

Mattias Blomgren valdes.

Val av justeringsman

Holger Motzkau valdes.

Konstituering

Val av kassör

Holger Motzkau valdes.

Val av övriga funktionärer

Press/PR
 • Uppdrogs åt verksamhetschefen att utse presstalesperson.
Sekreterare med ansvar att följa upp beslut från tidigare möten och ta initiativ till dagordning.
 • Sverker Johansson tillfrågas.
HR grupp är ansvarig för relation/kontraktsfrågor med verksamhetschefen.
 • Mattias Blomgren, Holger Motzkau, Bengt Oberger
Styrelseledamöter utgör mentorer gentemot verksamhetschefen inom följande områden
Gemenskapen
 • Arild Vågen
GLAM
 • Kristina Berg
Utbildning
 • Ylva Pettersson
Politik- och samhällsansvarig
 • Harald Andersson
Ansvarig för internationella samarbeten
 • Bengt Oberger

Firmatecknare

 • Föreningens firma tecknas av ordföranden Mattias Blomgren, kassören Holger Motzkau och verksamhetschefen Jan Ainali, var för sig.

Delegationsordning

 • Delegation till verksamhetschefen diskuterades.

Schema för styrelsemöten

 • Ett styrelsemöte i månaden via Google Hangout, hålls normalt andra måndagen i månaden.
 • Minst två möten per termin hålls som fysiska möten på kontoret (och ersätter mötena enligt föregående):
  • Mars, eventuellt april och juni
  • Augusti och september
 • Chapters conference 18-21 april i Milano
  • Mattias och Bengt åker.

Övriga frågor

IDEA-dagen

Bengt är anmäld. Ytterligare ledamöter kan delta.

Visitkort

Lägg in uppgifter på styrelsewikin de uppgifter som skall stå på korten. Beställning görs av kansliet.

Epostlistor

 • Holger ordnar mejladresser till nya styrelseledamöter och lägger upp på mejlinglistor. Jan ingår i styrelsemejlinglistan.

Mötets avslutande

Mötet avslutades.