Mötesprotokoll/Protokoll från konstituerande möte 2022-04-24

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 30 april 2022 kl. 20.50 (CEST)[svara]
Justerare JONSSSVE (diskussion) 30 april 2022 kl. 09.33 (CEST)[svara]


Tid
Söndag 24 april 2022 klockan 10.00–10.30 på kontoret.
Närvarande
Mattias Blomgren, Sven-Erik Jonsson, Sofie Jansson, Brit Stakston, Olle Terenius, Bengt Oberger, John Andersson (föredragande)
Frånvarande
Ylva Petterson, Johanna Berg, Per Hasselberg

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av justerare

 • Sven-Erik Jonsson valdes.

Konstituering

Val av kassör

 • Styrelsen beslöt att välja Sven-Erik Jonsson till kassör.

Val av övriga ledamöter

HR grupp är ansvarig för relation/kontraktsfrågor med verksamhetschefen
 • Mattias Blomgren, Sven-Erik Jonsson och Brit Stakston
Styrelseledamöter har fokus på följande områden
Gemenskapen
 • Sofie Jansson, Bengt Oberger och Mattias Blomgren
GLAM
 • Johanna Berg och Per Hasselberg
Utbildning
 • Ylva Pettersson och Olle Terenius
Kommunikation och påverkansarbete
 • Brit Stakston, Ylva Pettersson och Sofie Jansson
Ansvarig för internationella samarbeten
 • Bengt Oberger och Mattias Blomgren

Firmatecknare

 • Föreningens firma tecknas av ordföranden Mattias Blomgren, kassören Sven-Erik Jonsson och verksamhetschefen John Andersson, var för sig.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.