Mötesprotokoll Valberedningen 2009-10-08

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Möte valberedningen Wikimedia Sverige den 8 oktober 2009 klockan 19.15.

Närvarande: Jonathan Lindborg Erik Johansson

Plats: IRC

1 Ärenden

Årsmöte

Årsmötet är i mars 2010.

Reklam

Erik Johansson föreslår att reklam för intresse av att sitta i styrelsen ska ut senast den 31 december. Och att

Valberedningen beslutar att anta förslaget.

Frågeformulär

Jonathan Lindborg föreslår att vi skriver ihop ett frågeformulär med frågor och skickar till de valda i styrelsen samt ett frågeformulär till de som vi anser kan vara av intresse för eventuella nyval. Därefter får vi ta fram ett förslag utifrån det.

Jonathan och Erik tar fram ett förslag till frågeformulär.

Valberedningen beslutar att anta förslaget om frågeformulär samt förslaget till frågeformulär.

Wikifika för valberedningen

Wikifika för valberedningen lär bli svårt på grund av stor geografisk spridning, men eventuellt i samband med en större anordnad aktivitet av föreningen. Förslaget är i så fall efter den 18 december. Frågan återremiteras till nästa möte för vidare beredning.

Människor att intervjua

Jonathan berättar att Lars Falkdalen Lindahl eventuellt är intresserad av att ställa upp till styrelsen.

Styrelsen beslutar:

- att bordlägga frågan om när intresseanmälan till att kandidera till styrelsen ska vara tillhandahållen valberedningen.

- att kandidationsintresse till valbredningen ska skickas till valbredningens sammankallande per epost. Detta ska framgå av reklamen.

Styrelsen

Styrelsen för Wikimedia Sverige består av:

Ordförande: Lennart Guldbrandsson Sekreterare: Jan Ainali Ledamot: Lars Aronsson Ledamot: Kristoffer Mellberg Ledamot: Johan Schiff Ledamot: Einar Spetz

Revisorer

  • Titti Jacobson
  • Staffan Sjögren
  • Suppleant: Stefan Berg

Förändringar i styrelsen

Anders Wennersten har nyligen lämnat styrelsen och har tidigare varit kassör. Jan Ainali föreslogs inom styrelsen att utses som ny kassör och Anna H Bauer, som tidigare har varit adjungerad, föreslogs tillsättas som ordinarie ledamot av styrelsen, för att täcka upp antalet ledamöter inom styrelsen enligt information till valberedningens sammankallande.

Valbredningen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

2 Nästa möte

Valberedningens sammankallande sammankallar till ett nytt möte efter den 18:e november.

3 Förslag till dagordning för nästa möte

  1. Reklam
  2. Arbetsfördelning för intervjuer
  3. Wikifika

4 Justering av protokollet

Valberedningen beslutar att utse att Erik Johansson och Jonathan Lindborg ska justera protokollet.

5 Avslutning av möte

Mötet avslutas.

Justering av protokollet

Jonathan Lindborg Con 8 oktober 2009 kl. 20.52 (CEST)Svara[svara]

Erik Johansson Emj 8 oktober 2009 kl. 20.55 (CEST)Svara[svara]