Mötesprotokoll Valberedningen 2010-01-11

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Möte valberedningen 2010-01-11 19.00 Närvarande: Jonathan Lindborg, Erik Johansson Plats: IRC

§ 1 Öppnande av möte

Jonathan förklarar mötet för öppnat.


§2 Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsmän

Erik och Jonathan justerar båda protokollet. Jonathan utses som ordförande och Erik som sekreterare.


§3 Reklam för valberedningen

Det skrevs två brev att skicka ut till kandidaterna, inget bestämdes om bybrunnen

Kandidater som har accepterat kandidatur: 1. Albin Jacobson

Möjliga kandidater: 1. Pieter Kuiper 2. Vivo

§4 Arbetsfördelning för intervjuer

Erik hör med revisorerna ifall de vill ställa upp för ännu en period, och talar med ordförande

Jonatan tar kontakt med de nuvarande styrelseledamöterna, och tillfrågar Pieter Kuiper och Vivo ifall de vill ställa upp.


§5 Wikifika för valbredningen

Ana och Erik önskar en wikifika för valberedningen. Jonathan föreslår att valberedningen samlas för en wikfika någon timme innan årsmötet.

Erik talar vidare med Ana om en wikifika.

§ 6 Övriga frågor

Det togs upp att alla i valberedningen inte har möjlighet att delta i IRC och därför diskuterades det att hålla möten via telefonkonferens istället framöver. Valberedningen kom fram till att mötena framöver ska hållas i telefonkonferens. Erik var av åsikten att Etherpad fungerar lite för bra för att ge upp i alla fall som .

Jonathan kallar till nytt möte i början av februari.

Vi kör en statusuppdatering senast nästa vecka per mail

§ 7 Avslutande av möte

Mötet avslutas kl. 21:25.

Justering av protokoll