Mall:Buggrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Används på Projekt:Buggrapportering och översättning 2018/Bugglista (och samma för senare år) med följande syntax

{{Buggrapport
|id = <!-- Phabricator-ID -->
|datum= <!-- rapport datum -->
|titel=
|enhancement= <!-- om det var önsekemål om ny funktionalitet -->
|wmsefix= <!-- om buggen/översättningen åtgärdats av oss -->
|status= <!-- buggens status: fixad/nekad -->
|dublett= <!-- Phabricator-ID för den task som vår rapport visade sig vara en dubblett av -->
|fanns= <!-- om buggen redan fanns (men vi la till ny info) -->
}}

Exempel

nr Datum Beskrivning Åtgärdad Typ
T123 2018-01-01 En titel Fixat! Bugg åtgärdad av WMSE Ny funktionalitet  DubblettDenna buggen fanns redan

Radmall för användning på sidan med lista över buggrapporter.

Mallparametrar[Redigera TemplateData]

Denna mall föredrar blockformatering av parametrar.

ParameterBeskrivningTypStatus
Task-idid

Task id på Phabricator, börjar med "T".

Exempel
T123456
Strängobligatorisk
Datumdatum

Det datum som buggen rapporterades.

Exempel
2022-02-25
Autovärde
{{CURRENTYEAR}}-{{CURRENTMONTH}}-{{CURRENTDAY2}}
Datumobligatorisk
Titeltitel

Beskrivande titel för buggen. Förslagsvis samma titel som för Phabricator-tasken. Inled med vilken komponent som buggen berör.

Exempel
VisualEditor: Unable to add wikitext
Strängobligatorisk
Statusstatus

Status på buggen. Fylls i när buggen har åtgärdats eller att det bedömts att den inte kommer att åtgärdas. För dubblett ange "ej fixad".

Föreslagna värden
fixad ej fixad
Autovärde
Strängvalfri
Åtgärdad av WMSEwmsefix

Huruvida WMSE åtgärdade buggen.

Föreslagna värden
ja
Autovärde
Booleskvalfri
Ny funktionalitetenhancement

Huruvida det gäller ny funktionalitet snarare än en bugg.

Autovärde
Booleskvalfri
Dublettdublett

Phabricator id för den bugg i vars förmån den rapporterade buggen stängdes.

Exempel
T654321
Strängvalfri
Fanns redanfanns

Huruvida buggen redan fanns och mer information lagts till.

Autovärde
Booleskvalfri