Mall:Core metrics/FAQ

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Denna sidan är tänkt att samla vanliga frågor kring hur vi använder Core metrics.
Det informationsmaterial som användes under migrationsworkshopen kan också besvara en del frågor

Q: Hur överlappar mätetalen?

A: En Redigerare är alltid också en Deltagare. En Organisatör kan vara en Deltagare (se nästa fråga). För 2022 kunde en Organisatör inte vara en Deltagare.

Även om Redigerare alltid är Deltagare behöver de ändå anges på båda mätetalen (samma om hen är Organisatör).

Q: Hur hanterar vi WMSE-anställda i statistiken

A: En anställd som är med på arbetstid är en Organisatör, en anställd som är med i en volontärroll är inte en Organisatör.

Q: Hur räknar vi en Organisatör som också redigerat?

A: De bidrag som en Organisatör gör kan räknas in i Content contributions. Men Organisatören räknas enbart som en Redigerare om hen är en Volontär, anställda är aldrig Redigerare. (Obs för 2022 kunde en Organisatör inte vara en Redigerare).

Q: Var hittar jag definitionerna?

A: Mätetalsdefinitionerna finns inte definierade på meta (till skillnad från GlobalMetrics), utan enbart i ansökningsportalen. De har kopierats in på mallens dokumentationssida.

Q: Behöver vi inte längre mäta nya användare?

A: Nya användare är inte längre en del av de mätetal vi måste rapportera. Det sagt, har man ett projekt/event med det uttalade målet att nå nya så är det självklart något man bör mäta och rapportera, det görs bara inte längre via CoreMetrics.

Q: Hur hanterar vi om vi får metrics rapporterade till oss med kön?

(T.ex. från en lokalt anordnad skrivstuga som fått stöd av oss)

A: Vi använder de siffror vi får rapporterade till oss men lägger en fotnot om att underlaget kan vara baserat på en annan metodologi (och möjligen definitioner) än våra egna.

Q: Vad mäter vi vid aktiviteter som organiserats av en annan part?

A: Vi räknar det som vår aktivitet även om vi håller en presentation på någon annans konferens. Men det är bara deltagarna på den presentationen som tas upp i statistiken (inte deltagarna för hela konferensen). Panel-deltagande där eventet inte organiseras av oss kan räknas, beroende på hur centralt ämnet är för Wikimediarörelsen. Deltagande på ett event organiserat av någon annan kan resultatrapporteras utan mätetal (se nästa fråga)

Q: Hur rapporterar vi deltagande på någon annans konferens där vi inte har en presentation men informerar informellt?

(T.ex. Wikimedia Summit?)

A: Detta rapporterades tidigare under Audience. Nu fångar vi upp denna typen av interaktion i löptexten istället. Ange då medvetet_tom i CoreMetrics-mallen. Deltagarsiffror anges enbart om vi håller presentation eller ingår i en panel.

Q: Ska volontärer skapa CM för evenemang vi stöttar?

A: Det viktiga för oss är att få in data som vi sedan kan stoppa in. Antingen i en CM för det eventet, eller samlat i en CM för flera mindre event. Bra då att vara tydlig i löptexten om att det är självrapporterade siffror.

Q: I ett gemensamt projekt med GLAM-anställda så redigerar de. Vem är organisatör

A: Det är fortfarande en del av ett Wikimedia Sverige-stött projekt, därmed bör en CM skapas. Organisatörer är huvudsakligen WMSE-personal som gett stöd i projektet, men kan även vara GLAM-anställda som stigit in och faciliterat. Tydliggör i löptexten att GLAM-personalen drar i projektet själva.

Q: Ska jag göra en CM för enskilda möten?

A: Enskilda möten där vi informerar om Wikimedia tas inte upp i CM-statistiken.