Mall:GlobalMetrics/dok

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

När vi räknar "Total participants" och "Audience members" så är det bara de personer som faktiskt hörde oss tala om några Wikimedia-relaterade spörsmål som ingår. Det är alltså inte det totala antalet deltagare på evenemanget som redovisas.

För "Total participants" innebär detta att personerna var deltagare/åhörare i en workshop/event/presentation som hölls av Wikimedia Sverige (kan vara som del av ett större event organiserat av någon annan). Panel-deltagande där eventet inte organiseras av oss kan räknas, beroende på hur centralt ämnet är för Wikimediarörelsen. Övriga åhörare, t.ex. om vi ställer en relevant fråga som lyfter ett Wikimedia-relaterat spörsmål under en annan presentation, eller under en mingelsituation, räknas som "Audience members".

Tom mall

{{GlobalMetrics|year = 2018
|deltagare_♀ = 0|deltagare_♂ = 0|deltagare_⚥ = 0|deltagare_? = 0
|nya_♀ = 0|nya_♂ = 0|nya_⚥ = 0|nya_? = 0
|org_♀ = 0|org_♂ = 0|org_⚥ = 0|org_? = 0
|audience_♀ = 0|audience_♂ = 0|audience_⚥ = 0|audience_? = 0
|content_wp = 0
|content_com = 0
|content_wd = 0
|content_other = 0
|phab = 
}}

Översättningar

Mouse-over/tooltip texterna är fria svenska översättningar av de defintioner som WMF satt samman. Där dessa skulle skilja sig gäller det engelska originalet.

Total Participants
"The number of people who attend your events, programs or activities, either in person or virtually. This definition does not include people organizing activities, social media followers, donors, or others not participating directly."
Number of newly registered users
"The number of participants that create new accounts on a Wikimedia project. These include users who register up to two weeks before the start of the event."
Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects
"A content page is an article on Wikipedia, an item on Wikidata, a content page on Wikisource, an entry on Wiktionary, and a media file on Commons, etc. This metric captures the total number of content pages created or improved across all Wikimedia projects."

Och våra egna mätetal. Från ansökan:

Blog posts
"The number of blog posts and newsletters written by Wikimedia Sverige or blog posts written by guests on the Wikimedia Sverige blog. Used as a proxy for visibility."
Diversity
"The number of unique participants and/or organizers of activities conducted or supported by Wikimedia Sverige who belong to underrepresented genders in the Wikimedia movement in Sweden. These groups are defined as women and people identifying themselves as something other than male or female."

Och vårt föreslagna nya mätetal.:

Reach
The total number of people who have heard us talk about Wikimedia related topics through participation at events or activities, either in person or virtually. Does not include reach through Social media.

Exempel

Global metrics    (T123)
PARTICIPATION (COMMUNITY)
? =
1. Total participants 0 0 0 0 0
2. Number of newly registered users 55 22 33 0 110
G1. Number of organizers and non-participant volunteers 0 0 0 0 0[1]
G2. Audience members at non-WMSE held event 0 0 0 0 0
CONTENT (Rapportverktyg)
Wikipedia
Wikimedia Commons
Wikidata
Other Wikimedia
=
3. Number of content pages created or improved, across all Wikimedia projects 0 500 0 180[2] 680


  1. En fotnot för detta värde
  2. Wikisource

Skapas av:

{{GlobalMetrics|year = 2018
|deltagare_♀ = 0|deltagare_♂ = 0|deltagare_⚥ = 0|deltagare_? = 0
|nya_♀ = 55|nya_♂ = 22|nya_⚥ = 33|nya_? = 0
|org_♀ = 0|org_♂ = 0|org_⚥ = 0|org_? = 0
|audience_♀ = 0|audience_♂ = 0|audience_⚥ = 0|audience_? = 0
|org_not = En fotnot för detta värde
|content_wp = 0
|content_com = 500
|content_wd = 0
|content_other = 180
|content_other_not = Wikisource
|phab = T123
}}
<references/>


Templatedata

Mall för att kunna lagra de mätvärden som ska redovisas till FDC.

[Redigera TemplateData]

Mallparametrar

ParameterBeskrivningTypStatus
yearyear

Vilket år denna mätning ska räknas till

Autovärde
{{subst:CURRENTYEAR}}
Nummerobligatorisk
phabphab

Phabricator task used for working out this data.

Exempel
T123
Strängföreslagen
deltagare_♀deltagare_♀

Women: Participant is anyone who attends events, programs or activities, either in person or virtually. Organizers are not included.

Nummerföreslagen
deltagare_♂deltagare_♂

Men: Participant is anyone who attends events, programs or activities, either in person or virtually. Organizers are not included.

Nummerföreslagen
deltagare_⚥deltagare_⚥

Other gender identity: Participant is anyone who attends events, programs or activities, either in person or virtually. Organizers are not included.

Nummerföreslagen
deltagare_?deltagare_?

Unknown gender: Participant is anyone who attends events, programs or activities, either in person or virtually. Organizers are not included.

Nummerföreslagen
nya_♀nya_♀

Women: Newly registered users as a result of the project

Nummerföreslagen
nya_♂nya_♂

Men: Newly registered users as a result of the project

Nummerföreslagen
nya_⚥nya_⚥

Other gender identity: Newly registered users as a result of the project

Nummerföreslagen
nya_?nya_?

Unknown gender: Newly registered users as a result of the project

Nummerföreslagen
org_♀org_♀

Women: organizers and non-participant volunteers

Nummerföreslagen
org_♂org_♂

Men: organizers and non-participant volunteers

Nummerföreslagen
org_⚥org_⚥

Other gender identity: organizers and non-participant volunteers

Nummerföreslagen
org_?org_?

Unknown gender: organizers and non-participant volunteers

Nummerföreslagen
audience_♀audience_♀

Women: audience members at non-Wikimedia events

Nummerföreslagen
audience_♂audience_♂

Men: audience members at non-Wikimedia events

Nummerföreslagen
audience_⚥audience_⚥

Other gender identity: audience members at non-Wikimedia events

Nummerföreslagen
audience_?audience_?

Unknown gender: audience members at non-Wikimedia events

Nummerföreslagen
content_wpcontent_wp

The number of created or improved articles on Wikipedia.

Nummerföreslagen
content_comcontent_com

The number of created or improved files on Commons.

Nummerföreslagen
content_wdcontent_wd

The number of created or improved items on Wikidata.

Nummerföreslagen
content_othercontent_other

The number of created or improved content pages on other Wikimedia projects. Consider using content_other_not to give more details.

Nummerföreslagen
fotnot deltagaredeltagare_not

Fotnot för deltagare-fältet

Exempel
[länk_till_källa Källans_namn]
Okändvalfri
fotnot nyanya_not

Fotnot för nya-fältet

Exempel
[länk_till_källa Källans_namn]
Okändvalfri
fotnot orgorg_not

Fotnot för org-fältet

Exempel
[länk_till_källa Källans_namn]
Okändvalfri
fotnot audienceaudience_not

Fotnot för audience-fältet

Exempel
[länk_till_källa Källans_namn]
Okändvalfri
fotnot content_wpcontent_wp_not

Fotnot för content_wp-fältet

Exempel
[länk_till_källa Källans_namn]
Okändvalfri
fotnot content_comcontent_com_not

Fotnot för content_com-fältet

Exempel
[länk_till_källa Källans_namn]
Okändvalfri
fotnot content_wdcontent_wd_not

Fotnot för content_wd-fältet

Exempel
[länk_till_källa Källans_namn]
Okändvalfri
fotnot content_othercontent_other_not

Fotnot för content_other-fältet

Exempel
[länk_till_källa Källans_namn]
Okändvalfri
fotnot content (all)content_not

Fotnot för samtliga content fält

Exempel
[länk_till_källa Källans_namn]
Okändvalfri
ej_kategoriej_kategori

Lägger inte till kategori ''Globala mätetal {{{year}}}'' om satt till ett värde.

Exempel
1
Okändvalfri