Mall:Lagref

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

({{{1}}}:{{{2}}})

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Mall:Lagref är avsedd för referenser till svenska lagtexter.

Användning

Mallen tar ett antal parametrar, varav de två första är obligatoriska, nämligen för år och nummer i Svensk författningssamling (SFS).

Övriga parametrar för kapitel och paragrafer är valfria och måste anges som gemener, antingen i lång eller kort form.

Parametrarna förklaras i tabellen nedan. Mallen kan kopieras från någon av dess celler. Årtal och nummer i SFS anges som |xxxx|yyy.

Fullständig variant med långa parameternamn
{{lagref |xxxx|yyy |kapitel= |paragraf= |stycke= |paragrafer= |avdelning= |bilaga= |artikel= |text= }}
Fullständig variant med korta parameternamn
{{lagref |xxxx|yyy |k= |p= |s= |pp= |a= |b= |r= |t= }}
Variant med långa parameternamn utan angiven paragraf
{{lagref |xxxx|yyy |text= }}
Långa parameternamn Korta parametrar Instruktioner
{{lagref
 |xxxx|yyy
 | kapitel=
 | paragraf=
 | stycke=
 | paragrafer=
 | avdelning=
 | bilaga=
 | artikel=
 | text=
}}
{{lagref
 |xxxx|yyy
 | k=
 | p=
 | s=
 | pp=
 | a=
 | b=
 | r=
 | t=
}}
   
 SFS (måste anges)
 Länkat kapitel
 Länkad paragraf i lagen eller kapitlet
 Länkat stycke i paragrafen
 Paragrafer, om flera *
 Avdelning
 Bilaga **
 Artikel **
 Lagens namn (rekommenderas) ***
   
Om parametern paragrafer anges, måste även parametern paragraf anges för att länken ska fungera!
** Bilagor förekommer ganska sällan, men det händer att EU-lagstiftning eller internationella avtal bifogas som bilagor. De är då indelade i artiklar i stället för paragrafer.
*** Om lagens namn inte anges skrivs lagen ut som SFS 19xx:yyy. Detta är inte praxis, och rekommenderas inte.

Stilråd

Inom juridiken har det växt fram en praxis för hur referenser till lagar ska se ut. Det normala är att skriva dem som

  • Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
  • ... lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk ...
  • ... upphovsrättslagen ...

(Ordet "lag" i obestämd form används bara i själva lagrubriken i Svensk Författningssamling, aldrig när man skriver om lagen i löpande text.)

För att systemet ska fungera med mallen måste texten till vänster om parentesen anges i parametern text (eller t), och texten till höger om parentesen måste lämnas utanför mallen. Varianterna ovanför får alltså länkas som

  • {{lagref|1960|729|text=Lagen}} om [[w:Upphovsrätt|upphovsrätt]] till litterära och konstnärliga verk
  • ... {{lagref|1960|729|text=lagen}} om [[w:Upphovsrätt|upphovsrätt]] till litterära och konstnärliga verk ...
  • ... {{lagref|1960|729|text=[[w:Upphovsrätt|upphovsrätt]]}} ...

Notera att det går bra att wikilänka lagnamnet, om det finns någon Wikipedia-artikel om lagen. Det går även bra att infoga annan formatering, så om nödvändigt kan lagnamnet kursiveras för att förtydligas.

  • ... {{lagref|1960|729|text=''lagen''}} ''om [[w:Upphovsrätt|upphovsrätt]] till litterära och konstnärliga verk'' ...

Det finns ett flertal lagar, och balkar, som har egna artiklar.

SFS-nummer anges alltid vid hänvisning till en svensk författning, med undantag för grundlagarna och balkarna, som SFS-numret aldrig behöver anges för.

Exempel

Endast årtal och nummer (med och utan text)
{{lagref|1978|800}}
{{lagref|1978|800|t=lagen}} om namn och bild i reklam
{{lagref|1960|729| text = [[w:Upphovsrätt i Sverige|upphovsrättslagen]] }}
I {{lagref|1960|729| text = lagen }} om [[w:Upphovsrätt|upphovsrätt]] till ...

... (1978:800) ...
... lagen (1978:800) om namn och bild i reklam ...
... upphovsrättslagen (1960:729) ...
I lagen (1960:729) om upphovsrätt till ...

Med paragraf eller kapitel
{{lagref|1978|800|t=lagen|paragraf=3}} om namn och bild i reklam
{{lagref|1980|1102|kapitel=3}}
I {{lagref|1980|1102|k=3|t=''lagen''}} ''om handelsbolag och enkla bolag'' finns...

... 3 § lagen (1978:800) om namn och bild i reklam ...
... 3 kap. (1980:1102) ...
I 3 kap. lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag finns...

Med kapitel, paragraf och eventuellt stycke
{{lagref|1980|1102|k=3|p=9}}
{{lagref|1980|1102|kapitel=3|t=lagen|p=9}} om handelsbolag och enkla bolag

... 3 kap. 9 § (1980:1102) ...
... 3 kap. 9 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag ...

Med flera paragrafer (med och utan text)
  • Enligt Svenska skrivregler ska dessa anges med enkelt paragraftecken (§), trots att jurister oftast skriver med två (§§) vid markering av att det handlar om mer än en paragraf.
  • Notera att parametern p ändå måste anges (för att länken ska fungera).
{{lagref|1978|800|p=3|paragrafer=3-4}}
{{lagref|1978|800|t=lagen|paragraf=3|pp=3-4}} om namn och bild i reklam

... 3-4 §§ (1978:800) ...
... 3-4 §§ lagen (1978:800) om namn och bild i reklam ...