Mall:Måltexter/dok

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Användning

För rader under interna mål i projektdatamallen.

Denna mall skapar en punktlista med fördefinierade texter för måltal som motsvarar de mål som angetts i verksamhetsplanen för det aktuella året.

Texterna definieras i Mall:Måltexter/text/ÅÅÅÅ.

Parametrar

 • Första parametern måste vara året
 • T.1.1 samt övriga etiketter från Verksamhetsplanen.

Exempel

{{Måltexter|2019|T.1.1=5|T.1.2=3}}

ger:

 • T.1.1 - Berika projekten med 5/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 3/150 identifierade ämnesexperter bidrar.

Samtliga texter (2021)

 • T.1.1 - Berika projekten med X/25 nya resurser.
 • T.1.2 - X/150 identifierade ämnesexperter bidrar.
 • T.1.3 - X/10 kurser i Wikipedias utbildningsprogram.
 • T.2.1 - X/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst X/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - X/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • A.1.1a - X/1 mätmetod tas fram.
 • A.1.1b - Den uppmätta medienärvaron +X/+10%.
 • A.1.2 - Tydliga mätmetoder tas fram för olika gruppers användning.
 • A.2.1 - Minska antalet fel i mjukvaran.
 • A.2.2a - Wikispeech aktiveras som betafunktion på 3 språk.
 • A.2.2b - Utveckling av funktioner/verktyg för att lägga till nya språk.
 • G.1.1a - Stöd ges vid X/365 tillfällen.
 • G.1.1b - Stöd ges till minst X/100 wikimedianer och dylika.
 • G.1.2 - Stöd X/75 återkommande träffar för wikimedianer
 • G.1.3 - X/1 tekniskt projekt implementeras på Wikipedia.
 • G.2.1 - Redigering från X/365 unika underrepresenterade användare.
 • M.1a - Styrelseutbildning för X/9 stycken.
 • M.1b - Kansliutbildning för X/12 stycken.
 • M.2a - Delta på X/5 int. Wikimedia-evenemang.
 • M.2b - Uppdatera X/12 int. nyhetsbrev på månadsbasis.
 • M.3.1a - Sprid finansiering.
 • M.3.1b - 100% fler medlemmar (X/1000 stycken).
 • M.3.1c - 30% fler frivilliga (X/91 stycken).
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser ökas.

Se Även