Mall:Måltexter 2017/Uppfyllnad

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

För att undvika mallar i måluppfyllnaddstycket kan du istället kopiera nedanstående formuleringar.

Måluppfyllnadstexter

* T.1.1 – Projekten har berikats med ANTAL nya resurser.
* T.1.2 - ANTAL identifierade ämnesexperter har bidragit.
* T.1.3 - ANTAL kurser har deltagit i Wikipedias utbildningsprogram.
* T.2.1 - ANTAL organisationer haft licensierat sitt material fritt.
* T.2.2a - Deltagande har skett på ANTAL nya evenemang.
* T.2.2b - ANTAL nya direktkontakter med innehållsägare och org. har skett.
* A.1.1a - ANTAL mätmetod har tagits fram.
* A.1.1b - Den uppmätta medienärvaron har ökat med ANTAL %.
* A.1.2 - Tydliga mätmetoder har tagits fram för olika gruppers användning.
* A.2.1 - Fel i mjukvaran har rapporterats.
* A.2.2a - Wikispeech har aktiverats som betafunktion på ANTAL språk.
* A.2.2b - Wikispeech 2:s förstudie har utvecklats.
* G.1.1a - Stöd har givits vid ANTAL tillfällen.
* G.1.1b - Stöd har givits till minst ANTAL wikimedianer och dylika.
* G.1.2 - Stöd har givits till ANTAL återkommande träffar för wikimedianer.
* G.1.3 ANTAL tekniskt projekt har implementeras på Wikipedia.
* G.2.1 - Redigering från ANTAL unika underrepresenterade användare har skett.
* G.2.2a - ANTAL användare har fått stöd på Fikarummet.
* G.2.2b - ANTAL till språkversion har aktiverat Fikarummet.
* M.1a - Styrelseutbildning har genomförts för ANTAL stycken.
* M.1b - Kansliet bildning har genomförts för ANTAL stycken.
* M.2a - Deltagande har skett på ANTAL int. Wikimedia-evenemang.
* M.2b - ANTAL int. nyhetsbrev har uppdaterats på månadsbasis.
* M.3.1a - Finansiering har bredats.
* M.3.1b - Antalet medlemmar har ökat med ANTAL.
* M.3.1c - Antal frivilliga har ökat med ANTAL.
* M.3.1d - ANTAL plan för företagssponsring har skapats.
* M.3.2 - Överlappande kompetenser har ökat.