Mall:Resemall2013/dok

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Mallunderlag för Resebeslut. Används tillsammans med {{Resemall/Rad}}

För ett exempel på hur en ifylld mall kan se ut se Användare:André Costa (WMSE)/Resa.

{{Resemall
<!--huvud-->
| år       = {{subst:#time: Y}}<!-- år för resan -->
| rese-ID    = <!-- rese-ID NN -->
| beslutsdatum  = <!-- beslutsdatum ÅÅÅÅ-MM-DD -->
| resenär    = <!-- Resenärens namn -->
| contact_id   = <!-- resenärens id i civi-crm -->
| kostnadsställe = <!-- Kostnadsställe (civi-crm kod) -->
| ändamål    = <!-- Kort beskrivning av resans ändamål -->
| godkänd    = <!-- ~~~~ (Chefen) -->
<!-- 
   Anmärkningar
-->
| medresenär  = <!-- Notering om eventuella medresenärer -->
| privat_start = <!-- Tidsangivelse för start av eventuellt privat syfte under resan [ÅÅÅÅ-MM-DD HH:mm]-->
| privat_slut = <!-- -||- slut -||- [ÅÅÅÅ-MM-DD HH:mm]-->
| konstigheter = <!-- Eventuella andra kommentarer, typ kombination med annan arbetsaktivitet -->
<!--
   Preliminär tid
-->
| avresa_tid      = <!-- Tidpunkt för avresa från arbete/hem [ÅÅÅÅ-MM-DD HH:mm] -->
| avresa_restid    = <!-- Ungefärlig restid i timmar för utresan -->
| tjänstgöring_start  = <!-- Tidpunkt för start av tjänstgöring [ÅÅÅÅ-MM-DD HH:mm] -->
| tjänstgöring_slut  = <!-- Tidpunkt för slut av tjänstgöring [ÅÅÅÅ-MM-DD HH:mm] -->
| tjänstgöring_anm   = <!-- Anmärkning (valfritt) -->
| tjänstgöring_2_start = <!-- Eventuella flera tjänstgöringsomgångar (max 5 stycken)
 ... -->
| hemkomst_tid     = <!-- Tidpunkt för hemkomst till arbete/hem [ÅÅÅÅ-MM-DD HH:mm] -->
| hemkomst_restid   = <!-- Ungefärlig restid i timmar för hemresan -->
<!--
   Preliminär budget
-->
| resekostnader   = <!-- Transport/boende kostnader -->
| resekostnader_2  = <!-- Eventuella flera resekostnader (max 5 stycken)
 ... -->
| traktamente    = <!-- Uppskattad traktamentesberättigad tid i dagar (hela halvdagar) -->
| traktamente_land  = <!-- Land för traktamentet om ej Sverige -->
| traktamente_2   = <!-- Eventuella flera traktamenten och länder (max 3 stycken)
 ... -->
| övriga_utgifter  = <!-- Eventuella övriga avgifter/kostnader -->
| summa       = <!-- Uppskattad summa av kostnader (utan kr) -->
| transportmedel   = <!-- Valda transportmedel -->
| transportmedel_2  = <!-- Eventuella flera transportmedel (max 5 stycken)
 ... -->
<!-- 
-----------------------------------------------------------------------------------------
   Rapportering
-->
| rapporterad = <!-- ~~~~ -->
| avvikelser  = <!-- Resenär/medresenär, ändamål, tid, transportmedel, kostnader, syfte... -->
| avvikelser_2 = <!-- Eventuella flera avvikelser (max 5 stycken)
 ... -->
| utfall    = <!-- Slutligt kostnadsutfall (utan kr), exkl. restid och traktamente -->
| rapport   = <!-- Wikitextformaterad rapportering -->
| uppföljning = <!-- Eventuella kommentarer av uppföljningskaraktär -->
<!--
   Ersättningsblankett
-->
| underskrift_datum = <!-- Datum för underskrift (kan utelämnas) -->
| summa_låg     = <!-- Summa restid låg i timmar (endast fulla halvtimmar, exkludera arbete) -->
| summa_hög     = <!-- Summa restid hög i timmar (-||-, restid mellan 18.00 fredag – 06.00 måndag) -->
| rader       = <!-- stoppa in radmallar {{Resemall/Rad}} under denna rad -->
}}