Mall:Tjänsteresa-rad

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
ID Projekt Avresa Resa Resenär StatusCURRENTYEAR}} }}}}

}}

</includeonly>

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


{{Tjänsteresa-rad
|ID            = <!-- Unikt id för resan (inleds med "ÅRET-") -->
|Projekt         = <!-- Bör vara samma som projektsidan (utan "Projekt:"-prefix) -->
|Avresa          = <!-- Datum för avresa i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD -->
|Resa           = <!-- Kort förklarande namn på resan -->
|Resebeslut        = <!-- Den wikisida där resebeslutet finns eller kommer att finnas -->
|Resenär         = <!-- Resenärens namn -->
|Status          = <!-- Fylls i vid administration -->
}}

Mall för en enskild rad i tabellen på sidorna Tjänsteresor ÅÅÅÅ

Mallparametrar[Redigera TemplateData]

Denna mall föredrar blockformatering av parametrar.

ParameterBeskrivningTypStatus
Rese-idID

Unikt id för resan (utan "ÅRET-"-prefixet)

Nummerobligatorisk
ProjektProjekt

Namnet på projektsidan (utan "Projekt:"-prefix)

Strängföreslagen
AvresedatumAvresa

Datum för avresa i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD

Datumföreslagen
ResaResa

Kort förklarande namn på resan

Strängföreslagen
ResenärResenär

Resenärens namn (förnamn räcker oftast)

Strängobligatorisk
ResebeslutResebeslut

Den wikisida där resebeslutet finns eller kommer att finnas. Valfritt, ett sidnamn sätts annars automatiskt utifrån de andra värdena.

Exempel
Projekt:En gemenskap för alla 1984/Resebeslut Tokyo, Eva
Sidnamnvalfri
Administrativ statusStatus

Not för administrering. i=inställd, r=redovisad, u=under hantering. Det går även att ange fritext vid behov

Föreslagna värden
redovisad under hantering inställd
Strängföreslagen