Medlemsmöte 2012-09-22/Anteckningar

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Lista med idéer till verksamhetsplan.

Varje strategi har sina idéer i en prioriterad ordning. Efter varje idé finns en uppskattning i kostnad och behövd arbetstid från anställda.

Innehållsägare

Föreningen ska skapa och sprida information och kunskap om fria licenser

 • Vitbok v3/How-to guide, 30t (4 dagar)
 • Vitboken till fotografer, 30t (4 dagar)
 • Informationskampanj, skicka ut saker till myndigheter, 30t (10 dagar)
 • Informationskampanj, skicka ut saker till fotografer, 30t (10 dagar)
 • Ta fram presentationsunderlag (standardföreläsning), 10t (4 dagar)
 • Bjuda in innehållsägare till FSCONS, 5t (2 dagar)

Föreningen ska påverka myndigheter, offentliga institutioner och organisationer så att de börjar använda fria licenser.

 • Debattartiklar, 25t (5 dagar)
 • Ta fram en metod för påverkan om fria licenser - best-practices - flera steg, 20t (8 dagar)
 • Motion om förändring av upphovsrättslagen, 15t (6 dagar)
 • Identifiera redan fria bilder hos myndigheter och påpeka det för dem, 10t (4 dagar)
 • Kontakt med ungdomspartier, 10t (4 dagar)
 • Ställa upp som fotografer i upphandling där vi erbjuder en fri licens, 100t (20 dagar)
 • Europeana Awareness

Föreningen ska ge praktiskt stöd till organisationer som vill släppa sitt material under fri licens.

 • Spread the sign (Teckenspråk), 25t (10 dagar)
 • Batch-uploads
  • How-to, 5t (2 dagar)
  • Batchuppladdningsmöte, 10t (2 dagar)
  • Livrustkammarenuppladdning, 25t (10 dagar)
  • Nordiska museet - Holgers script, 25t (10 dagar)
  • Regionarkivet Västra Göraland, 25t (10 dagar)
 • Centralmuseerna, 85t (30 dagar)
 • GLAM statistik, 35t (10 dagar)
 • Marknadsför Wikipedian in Residence, 30t (10 dagar)
 • Marknadsföring QRpedia, 204t (65 dagar)
 • QRpedia stad, 221t (50 dagar)
 • Arbetslivssmuseerna, 30t (10 dagar)
 • Låna en Wikipedian, 500t (200 dagar)
 • Lokala samarbeten med lokalmuseer, 30t (10 dagar)
 • Dialekt och folkminnesarkiv, 12t (4 dagar)
 • Psykisk hälsa - anhörig, 10t (2 dagar)
 • Livrustkammaren praktiskt stöd

Övrigt

 • Auktoritetsdata, 50t (20 dagar)
 • Kulturhuvudstad Umeå
 • Wikipediaagenter - konceptutveckling, 15 t (2 dagar)

Kunskapsspridare

Föreningen ska verka för att forskning finansierad med offentliga medel ska publiceras under en fri licens.

 • Påverka partiprogrammen inför valet om detta, 50t (20 dagar)
 • Informationskampanj till bidragsgivare (sponsorer till forskning), 40 t (14 dagar)
  • Fri kunskap = fri vetenskap
 • Kontakt med Högskoleverket, 10t (4 dagar)
 • Skriva i SULFs tidning, 5t (2 dagar)
 • (Skriva i föreningen för doktoranders tidning, 5t (2 dagar))

Föreningen ska utbilda lärare att integrera Wikipedia i utbildningen, framförallt genom att stimulera elever och studenter att skriva och aktivt bidra.

 • Utbildningsfilm/utbildningsmatrial (källkritik, fria licenser, Insteg - lär dig läsa WP, ...), 60t (16 dagar)
 • Wikipedia i utbildning på universitet, per styck: 35t (10 dagar)
  • teach the teachers
  • Språkstudenter till Wiktionary
 • Wikipedia i utbildning på gymnasiet, per styck: 35t (10 dagar)
  • Studentklubbar
  • Wikipediavänlig skola
  • Wikipediautbildning mot asperger
 • Wikipedia i utbildning på SFI (Wikipedia för invandrare), per styck: 35t (10 dagar)
 • Wikipedia i utbildning på högstadiet, per styck: 35t (10 dagar)
  • Wikipediavänlig skola
 • Utbilda på lärarutbildningar om Wikim/pedia, per styck: 35t (10 dagar)
 • Databas med lärarbas utbildningsmatrial, 10t (4 dagar)
  • påverka lektion.se att blir CC utan NC, 10t (4 dagar)
 • Universitetspedagogiskt Centrum, 10t (4 dagar)
 • Kontakt med studieförbund, per styck: 25t (10 dagar)
  • Hålla kurser om WP
  • Jobba med de som håller fotokurser där
  • Bildbehandlingslärare
 • Information till elevrådsorganisationer, 10t (4 dagar)
 • Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö: folkhögskola med fotoprogram, info om Commons, 10t (4 dagar)
 • Tävlingar, typ astronomitävlingen mot studenter, 55t (12 dagar)
 • Kontakta institutioner där wp har dåligt innehåll, per styck 5t (2 dagar)
 • Wiki Skills
 • Mötesplats skola/skolforum

Skribenter

Föreningen ska arbeta för att få grupper som idag är underrepresenterade som skribenter att bli mer aktiva.

 • Edit-a-thons, 10t (2 dagar)
  • Kvinnor
   • Edit-a-thons för kvinnor
   • Wikifem
   • Geek-girls meetup
   • Kvinnofolkhögskola
   • Nordiska museets vänner (består av många äldre kvinnor) och andra vänföreningar
  • Pensionärer
   • Kontakta Seniornet
   • Hembygdsföreningar
   • Studiecirklar med pensionärer
   • Professor emeritus-föreningar
  • Minoritetsgrupper
   • Samiska Wikipedia
   • Wikipedia för invandrare (SFI)
 • Specialgjort material för de olika grupperna: enklare material

Fler projekt behövs!

Föreningen ska organisera och stödja olika typer av möten för aktiva skribenter.

 • Wikifikaturné, 5t/möte
 • Skrivarstuga / Edit-a-thons, 10t (2 dagar)
 • FSCONS, 100t (15 dagar)
 • Möte för OpenTicketResponeSystem (OTRS) respondenter, 10t (2 dagar)
 • WikiSwedia (Lokalt Wikimania i Sverige), 200t (30 dagar)
 • Priser till skribenter, à la Skattkistan, bjuder på resa till Stockholm, årsvis, 30t (2 dagar)
 • Administratörsmöte, 10t (2 dagar)
 • Batchuppladdningsmöte, 10t (2 dagar)
 • Nordiskt samarbete,
 • Nordisk årsbok, 25t (2 dagar)
 • Fotosafari, 10t (2 dagar)
 • Riksdagsfoto, 10t (2 dagar)
 • Rabatt på någon affär, tröjor, lite känsligt
 • .se sponsrar domän till wikipedian

Föreningen ska ge stöd och uppmuntra ämnesexperter av olika slag att bidra aktivt till projekten.

 • WLcompany, 25t (10 dagar)
 • Intyg till skribenter, 5t (2 dagar)
 • Fotomässan, 40t (5dagar)
 • "Peer review", 25t (10 dagar)
 • Skrivstugor, 10t (2 dagar)
  • Akademiker
  • Sjuksköterskeutbildning
  • Pelargonföreningen
  • Trädgårdsföreningar, odlarsällskap
  • Hobbyföreningar, ev, lista på föreningar via kommunerna/biblioteken
 • Skapa expertmaterial (tex filmer), 10t (4 dagar)
  • Svampföreningen

Föreningen ska undersöka vilket stöd aktiva skribenter behöver och arbetar med att tillmötesgå dessa på egen hand eller genom att vidarebefordra informationen till lämplig instans.

 • Informera om olika aktiviteter/stöd på WP, 25t, (5 dagar)
 • Gemenskapens projekt + marknadsföra dem, 400t (20 dagar)
  • Referenslitteratur
  • Resestipendier
  • Teknikpool
  • Ministipendier - process för det
  • Flygfoton
 • Lokalisera coola verktyg, 40t (10 dagar)
  • Lokalisera AFT
  • Användarundersökning
 • Ackreditering, 10t (4 dagar)
 • Microcontributions koncept, 25t (10 dagar)
 • Juridiskt stöd till skribenter, 50t (2 dagar)
 • Supporttelefon, 35t (10 dagar)
 • Scoreboard för språk, 25t (10 dagar)
 • Bättre foton till Wikipedia, 5t (2 dagar)

Övrigt

 • WLPA
 • Vem är det?


Läsare

Föreningen ska verka för en positiv attityd till, och ökad användning av, Wikimediaprojekten och fri kunskap, genom att bedriva både PR och utbildning mot allmänheten och potentiella användare inom Sverige.

 • Wikipedia-ambassadörer 25t (10 dagar)
 • Informationsmatrial fria licenser 25t (5 dagar)
 • Artiklar i facktidningar / Debattartiklar 25t (10 dagar, 5 artiklar)
 • Kulturhuvudstad Umeå 2014 - konceptutveckling 40t (10 dagar)
 • Mem via YouTube och Facebook, Twitter 10t (2 dagar)
  • David är hotfull-filmer
  • Wikipedia drivs av en projekt som kostar mindre än...
 • Wikibussen/torgmöten 150t (40 dagar)
 • Bokmässan 75t (10 dagar)
 • Instruktioner om hur man läser WP (http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:V%C3%A4lkommen#L.C3.A4sa_och_skriva), så här hittar du bilder på Commons, för de som inte tänker redigera eller ladda upp bilder, 5t (2 dagar)
 • Mjölkpaketsprojekt, 25t (5 dagar)

Föreningen ska, som kontaktförmedlare mellan Wikimedia Foundation och användare inom Sverige, medverka till ökad användbarhet av plattformen, speciellt vad gäller sökningar och lokaliseringar.

 • Aktivt bevaka bybrunnen och wikipediafrågor och skapa buggrapporter (åt andra), 25t (10 dagar)
 • Översättningssprint: MediaWiki, Outreach, Meta, enwp, 30t (4 dagar)
 • Göra tydligare hjälpsidor, 5t (2 dagar)
 • Hackathon (prata med open source-community i Sverige), 30t (3 dagar)
 • Supporttelefon, 35t (10 dagar)

övrigt

 • Illustrera Wiktionary

Främjare av kunskap

Föreningen ge råd till politiker och myndigheter om fri kunskap.

 • Marknadsföra Wikipedian in residence, 30t (10 dagar)
 • Informationsmaterial till politiker, "därför fotograferar vi dig", specialiserat, kort, flygblad, A5 eller visitkort, inklusive QR-koder, 15t (2dagar)
 • Inbjudan till riksdagspartierna (skulle kunna vara olika typer av konstellationer) för att presentera Wikipedia, RIksdagens upplysningstjänst, 50t (20 dagar)
 • Almedalen, (kan vara i samarbete med RAÄ eller RU)(4 volontärer), 40t (4 dagar)
 • Webbdagar/internetdagar

Föreningen ska påverka politiker att verka för fria licenser.

 • Debattartiklar, per styck: 5t (2 dagar)
 • Motion om skydd om landskapsinformation, 15t (6 dagar)
 • Motion om upphovsrättslagändring
 • Missionera öppen infrastruktur - öppna data, 35t (10 dagar)
 • Riksdagsfoto - möta politiker och prata med dem
  • Varför fotograferar vi dig?

Föreningen ska påverka institutioner att själva uppmuntra användandet av Wikipedia i utbildning.

 • Återkommande möten med Skolverket, 15t (6 dagar)
 • Återkommande möten med Utbildningsdepartementet, 15t (6 dagar)
 • Informationsmaterial - Case studies från tidigare redan gjorda samarbeten, 10t (2 dagar)
 • Wikipediavänlig skola
 • Högskolor, snarare än universiteten, Skövde
 • Arbeta vidare på Mittuniversitetet
 • Skolfederation 10t (4 dagar)

Föreningen ska söka ekonomiskt stöd från främjare av kunskap för sitt arbete.

 • Statlig bidrag
 • Folkbildningsråd
 • Privata organisationer
 • Arbeta vidare med Chelha