Medlemsmöte 2015-08-22/Anteckningar

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Strategimöte 2015-08-22

Deltagare: 8 medlemmar, 5 styrelseledamöter, 5 anställda

Schema 10.15 - 10:30 Drop-in
10.30 - 10.45 Introduktion
10.45 - 12.00 Gruppuppdelad utvärderingssession av strategin och de olika intressenterna, samlade visioner och mål här
12.00 - 12.30 Diskussion och sammanfattning av utvärdering
12.30 - 13.30 Lunch
13.30 - 14.30 Strategiövning
14.30 - 15.00 Diskussion och prioriteringsövning
15.00 - 15.15 Rast
15.15 - 16.15 Idéinsamling av projektförslag
16.15 - 17.00 Prioritering/indelning

Förslag på ny vision:

  Fri kunskap för en bättre värld. Att hjälpa människor och organisationer att skapa och bevara fri kunskap, och att göra den enkelt tillgänglig för alla.

Introduktion

Mattias Blomgren hälsade välkomna till dagen. Jan Ainali berättade om dagens schema och vad övningarna syftar till.

Utvärderingsövningar

Här delades deltagarna in i grupper med en intressent var att utgå ifrån. Olika övningar delades ut enligt nedan.

Övning 1

Ranka målen baserat på hur väl de

 • Uppfyller strategin?
 • Är speciellt nyttiga att göra i Sverige?
 • Något som föreningen är duktig på?
 • Ge poäng 0,1,2

15 minuter

Övning 2

Ser strategin ut att ha hjälpt till att forma målen? Var finns det starkast eller bäst kopplingar?
15 minuter

Övning 3

Finns det luckor i kopplingen mellan mål och strategi? Finns det delar i strategin som blir dåligt uppfyllda av målen?
15 minuter

Övning 4

Finns det redundans i strategierna? Skulle era mål ha kunnat vara kopplade mot andra strategier? Vilka?

Sammanfattning av utvärdering

Presentation för varandra
Styrkor, svagheter och redundans

Innehållsägare

 • Stor svensk koppling på dessa strategier.
 • Många påverkansmål, som ligger nära strategin, men det är svårt.
 • Ett väldigt operationellt mål, enkelt att utföra, men inte så visionärt.
 • Svårt att följa upp påverkansmål.
 • Kanske gå mer på strategiska mål, snarare än så operativa mål?
 • Jobba mot bransch och ledningsgrupper snarare än enskilda organisationer.
  • Men ändå ha en rot i det operativa. Viktigt att ha kompetensen.
 • Svårt att skilja innehållsägare mot styrdokument som de i sin tur styrs av.
 • Saknas mål för politiska nivån och att få ledningarna medvetna.
 • Saknas uttryck i strategin för långsiktighet.
 • Finns mycket gemensamt mellan de olika strategierna. I så fall viktigt att ha tydliga intressenter för att kunna skriva mål. Det är tydligt att det har funnits.
 • Fria licenser: öka tillgång, öka användning, långsiktigt, och utbildning (prata inte skrika).

Skribenter

 • Styrkor:
  • verka för undelätta kommunikation
  • ämnesexperter, bra men innehållsägare?
  • stödja aktiva skribenter, har gått bra, kan specialiceras ännu mer till olika grupper på olika sorters bidragsgivare
 • Problem:
  • Fler skribenter
  • Kontakt med enstaka användare
  • "Faddrar för erfarna"
 • Idéer
  • Själsfränder
  • 1-1 kontakt mellan användare med liknande intressen och inriktning

Utbildningsinstitutioner

 • Många mål motsvarar strategierna ganska väl
 • Kanske något mer om diversifiering i strategierna eller målen?
 • Svårt med Wikibooks och Wikiversity, finns det strategier och öppna läromedel saknas den kritiska massan och det är svårt att hitta stabila bidragsgivare, men det finns en enorm öppen marknad som ingen har lagt beslag på. Här finns potential genom våra kontaktnät, behöver hitta en strategi.
 • Saknas något långsiktigt mål.

Läsare

 • Målen har ganska tydlig Sverige koppling förutom möjligtvis buggrapportering.
 • PR-delen kan vara en av de svagare delen.
 • Målen har bra koppling till strategin.
 • Vi har angivit svenska i målen vilket kanske inte är 1:1 Sverige.
 • Olika målgrupper för läsarupplevelsen?

Främjare av kunskap

 • Otydlighet i formuleringarna för nya användare. Specialiserat språk gör det svårt för nya att förstå och kunna hjälpa till.
 • Bredd och odefinierad strategi "på den politiska agendan".
 • Konkreta mål, men otydlig långsiktighet och svårt att veta när man är klar.
 • De flesta mål kommer att behöva skrivas om till 2016.
 • Möjligen slå ihop stategier på olika sätt?
 • Några mål behöver lyftas upp en nivå, från medarbetare i en organisation till ledningen, från ledningen till "politisk" nivå
 • Idéer på att slå ihop: Byta namn till Makthavare? Information och kunskapsspridare? Skribenter och läsare?

Allmän reflektioner

Var är journalisterna? Och media!
Tänka situationellt kanske kan vara bättre är personlighetstyp?
Våga ha ambitösa mål som man kanske inte kommer att lyckas med.
Långsiktighet är viktigt.

Intressentövning

Skriv upp en organisation, eller typ av organisation, som föreningen borde jobba med på något sätt på en lapp
10 minuter
Gruppera lapparna, gemensam övning
10 minuter
Är det något vi har glömt? Diskussion om resultat
Pluppövning, 8 positiva och 4 negativa

Aktivitetsövning

Skriv upp typer av verksamhet som föreningen borde jobba med på något sätt på en lapp
10 minuter
Gruppera lapparna gemensam övning
10 minuter
Är det något vi har glömt? Diskussion om resultat
Pluppövning, 8 positiva och 4 negativa

Fokusdiskussion

Diskussion om fokus, bredd och djup. Föranledd av avisering om att det kommer att komma anvisningar om att ha färre program i framtiden.

Projektidéer för 2016

Skriv upp typer av verksamhet som föreningen borde jobba med på något sätt på en lapp
10 minuter
Gruppera lapparna gemensam övning
10 minuter
Pluppövning, 8 positiva och 2 negativa
Är det något vi har glömt? Diskussion om resultat