Medlemsmöte 2019-11-23/Anteckningar

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
John Andersson håller presentation om de kommande årens utveckling under medlemsmötet. Se presentationen i efterhand här.

Denna sida innehåller dokumentation i form av anteckningar från Wikimedia Sveriges medlemsmöte 23 november 2019.

Gruppdiskussioner

Medlemsvärvning

En av medlemsmötets gruppdiskussioner.

Vi vill se hur vi kan engagera fler i online- och offlinegemenskapen. Det finns människor, organisationer och grupper som kan engageras och som vill bli involverade i Wikimedia Sverige – men vilka är de? Uppgiften för denna övning var att hitta de som kan vara intressenter och blivande medlemmar. Uppgiften delades in i två delar:

 1. På post-its lista vilka olika grupper av potentiella medlemmar som finns.
 2. Därefter gå igenom grupp efter grupp och fundera över varför de skulle vilja engagera sig, vad skulle vi få ut av det och hur kan vi engagera dem.

Resultat

 • Folkbildare, digitala och fysiska sådana. Man kan använda sig av en paroll i stil med "slå ett slag för fri kunskap, bli medlem i Wikimedia Sverige!"
 • Partner: bibliotek, museer och universitet.
 • Redigerare: finns många av de som redigerar som inte är medlemmar.
 • Gåva: "ge bort ett medlemskap – slå ett slag för fri kunskap!" Alternativt presentkort för att bli medlem eller donation.
 • Donatorer: att gå från att donator till att bli medlem (ingen extra kostnad om donationen är lika med eller större än priset för medlemskap). För att göra denna brygga attraktiv behöver det tydliggöras vad donatorn får som medlem, och på vilket sätt det stärker Wikipedia som bastion för fri kunskap
 • PR: Intervjuer, PR-plan för personer i målgruppen.
 • Nya samarbeten/målgrupper: tidskrifter som vill bli digitala och som söker nya sätt att engagera sina läsare på, exempelvis Tidningen Vi.
 • "Utanför gänget": Titta närmare över listor på event, aktiviteter med och av kunskapsspridare.

Donationskampanj

Redovisning av gruppdiskussionerna.

Uppgiften var att ge ett förslag på en donationskampanj som leder till en kraftig ökning av donationer till Wikimedia Sverige. Utgångspunkten är att tidigare medel i hög grad har varit projektmedel. Donationsmedel ger större frihet att bestämma vad vi vill satsa på. Vi kan använda resurserna till att påverka mer, värva fler och utveckla utifrån våra egna idéer och behov. Behovet av resurser är stort då vi vill uppnå visionen. Mer specifikt var således uppgiften att skapa ett underlag till de som ska genomföra donationskampanjen.

För att svara på frågan gjordes en tvärtomövning:

 1. Brainstorma individuellt, lista alla dina idéer och skriv på post-it “Hur kan vi göra det så svårt och ointressant för personer och organisationer att skänka pengar till Wikimedia Sverige” (3 minuter)
 2. Läs upp idéerna för varandra, ingen kritik av idéerna utan bygg vidare på varandras idéer och fortsätt brainstormingen (4 minuter till)
 3. Titta på alla idéer. Ta bort de som ni själva inte har kontroll över. T ex jordbävning…
 4. Vänd nu på påståendena, förfina och utveckla dem på ett blädder.

Resultat

Redovisning över tvärtom-övningen
Hur man gör det svårt och ointressant att donera Hur man gör det lätt och intressant att donera
Be om pengar men inte berätta varför Påminna och informera om fri kunskap och vad det är.
Be om pengar men inte berätta hur Lättillgängligt för den som efterfrågar – man ska inte behöva leta
Inte ha tillgänglig info när man efterfrågar den
Betalfunktionen fungerar ej eller känns osäker Erbjuda många och säkra betalalternativ.
Glömmer berätta att man kan / bör bidra Bli bättre på att marknadsföra hur och varför man ska och kan stödja
Otydligt om var pengarna går Tydlighet om vad pengarna går til.

Utkast på donationskampanj

 • Budskap i kampanjen: Vi är äkta fria: inga betalväggar, ingen data säljs vidare och du bidrar till fri kunskap. Fri kunskap – vi är "äkta", det är gratis på riktigt. Inga annonser finansierar oss, inga betalväggar, ingen data säljs vidare.
 • Vad skiljer Wikimedias donationskampanj från andra organisationers organisationskampanjer? Stöttande av fri kunskap. Motvikt mot betalväggar. Vi stöttar och bevarar fri kunskap. Vi räddar internet. Mer stärkande än katastroffokuserad. Mindre känslor, mer klokskap. Mindre hjärta, mer huvud.
 • Målgrupp: Mitt i karriären. Digitalt medvetna men ej "nördar"
 • Hur når vi dem: TV, radio och via trafik till Wikipedia. Vid varje klick på någon Wikipediaartikel få information om hur artikeln har skapats.
 • Att tänka på:
  • Knyta kampanjen till konkreta saker.
  • Panikkampanjer pga anledning, rättegång, copyright mot communityn, etc.

Vad behövs för att göra Wikipedia mer lättillgängligt?

Underlag för gruppdiskussioner.

För att svara på den frågan gjordes en tvärtomövning med följande instruktioner:

 1. Brainstorma individuellt, lista alla dina idéer och skriv på post-it “Hur kan vi göra det så krångligt som möjligt för människor att förstå Wikipedia? Hur ska få så få människor som möjligt att förstå Wikipedia?” (3 minuter)
 2. Läs upp idéerna för varandra, ingen kritik av idéerna utan bygg vidare på varandras idéer och fortsätt brainstormingen (4 minuter till)
 3. Titta på alla idéer. Ta bort de som ni själva inte har kontroll över. T ex jordbävning…
 4. Vänd nu på påståendena, förfina och utveckla dem. Skriv på ett blädderblad vad som behövs för att göra Wikipedia mer lättbegripligt!

Resultat

Vad behövs för att göra Wikipedia mer svårbegripligt? Vad behövs för att göra Wikipedia mer lättbegripligt?
Tag bort länkar till andra artiklar
Använd krånglig satsbyggnad och svårt språk Formulera utbildningar/lathundar om att skriva lättbegripligt.

Inför stavning– och grammatikgranskning.

Presentera läsbarhetsindex (LIX).

Så långa meningar som möjligt
Använd förkortningar hela tiden
Så många oförklarade facktermer som möjligt
Skriv allt i ett stycke
Tag bort relevanta illustrationer Förenkla uppladdning av bilder. Se till att det blir färre steg.
Betala för att läsa hela artikeln
Sökfunktion kräver exakta termer för att få en träff
Kunskap är makt. Så få som möjligt ska få makt.

Makt ska begränsas till en liten grupp, exklusivt.

Ta bort noter
Byt typsnitt till comic sans eller fraktur
Behandla nybörjare hårdhänt Ta bättre hand om nybörjare.

Rekommendera nybörjare att börja med förbättringar.

Ge ingen feedback Flytta "tveksamma" bidrag till användarens snadlåda istället för att stryka.

Ge feedback på varför förslaget är veksamt, och ge förslag på förbättringar.

Synliggör tillkomstprocessen av en artikel.

Stryk användarbidrag (istället för flytt till sandlåda)
Använd mästrande ton vid validering av information
Ta bort visual editor Utveckla visual editor
Tvång på att använda dataspråk för att redigera
Försämra nybörjarguider Skriv lättbegripliga hjälptexter.

Det måste bli lättare att hitta mallar; i dagsläget är det svårt att navigera.

Ta bort wikifika Ha gott om wikiträffar, skrivstugor och wikifikor.
Ha ingen chat hotline Införa en chathotline

Former för organisering

Ett viktigt mål är att göra det lättare och möjligt för fler att engagera sig i Wikimediarörelsen. Frågor som behöver läsas är vilka trösklar som behöver sänkas, och vad det är som gör att inte fler engagerar sig. Under detta moment användes följande upplägg:

 1. Vad driver på i rätt riktning? Vad hindrar - hur kommer det sig att vi inte är bättre än så här? Använd post-it, börja med att brainstorma individuellt på post-it.
 2. Placera era posti-it i respektive kolumn i tabellen på blädderbladet. Fyll på med fler idéer.
 3. Värdera de hindrande krafterna - vilka är lättast att göra något åt? Pluppa, varje person har tre(-fem)pluppar)
 4. Om ni hinner. Välj de lättaste hindren - förslag på vad ni kan göra åt dem. Fyll i på bladet på nästa sida.

Resultat

Det är lätt att enagera sig i Wikimediarörelsen
Drivande krafter Hindrande krafter
Kul arbete – tillträde, kontakter, social samvaro "Vad är Wikimedia" är frågan för många (hinder)

Okänt varumärke (Wikimedia)

Engagerade anställda Professionalisering minskar utrymme för frivillig arbete av "tråkiga" uppdrag
Driver på: det finns en organisation som kan göra mycket + mycket resurser Samhället: den ensamme bowlaren

Medelålders människor har mindre tid

Infoflödet "fake news" i olika medier ökar behov Ingen morot
Enorm mängd erfarenheter Vi erbjuder inget för medlemmarna
Resurser För IT-fokuserat
Pensionärer behöver något att göra På vilket sätt kan man hjälpa till?
Lokaler hos partner + samarbeten Internt policyarbete
Välkänt varumärke med Wikipedia Otydligt vad man kan göra utanför WP
"God" positiv kultur, inklusivitet Brist på beslutsrätt
Samling, lärande, engagemang Stockholmscentrerat
Som i Facebook men med lokal (1000) administration, uppmuntra fysiska träffar För lite fotfolk
Ej egna kanaler
Obefintlig lokal verksamhet utanför Stockholm och Göteborg
Arbeta på lokal (kommunal) nivå? Börja med material som är intressant för lokala människor?
Ingångsmening för wiki på svenska? 4 I: info, interaktiv, intermediation, internationell
Använd MI-teori för att organisera nya människor

Hur hanterar vi att organisationen blivit större?

Uppgiften:

"Wikimedia Sverige har blivit 5 000 medlemmar, finns på fler platser, samarbetar med många partner och har ett större kansli samt stora ekonomiska resurser. Hurra! Det ger många möjligheter och vi behöver organisera oss på ett effektivt och inkluderande sätt. Ni är stadgekommitten och organisationsutskott. Föreningen börjar få växtvärk. Ni ska ge ett förslag på Wikimedia 5 000 – hur organiserar sig föreningen? Vilka är frågorna och möjligheterna att bygga en folkrörelse som vi alla skulle vilja vara en del av? Lista på blädderblad."

Resultat

Inledande funderingar:

 • Turnerande föreläsare till lokala föreningar
 • Haka på bildningsförbund/studiecirklar/makerspace
  • Fördel: Finns pengar Studiecirkelledare kan bli medlemmar
  • Nackdel: Kan vara svårt att bygga gemenskap Byråkratiskt, integritetsproblem
 • Universitetsföreningar?
 • Vad gör vi med medlemmar och volontärer? Vad kan vi erbjuda för att göra det attraktivt att bli medlem och lätt att värva medlemmar? Finns det något vi kan "visa upp" på mässor eller liknande? En fotoscanner och scanna in böcker och fotografier? Eller annat?
 • Kan vi erbjuda diplom och liknande incitament? Värvningspremier?
 • Har vi lokala föreningar på ett eller annat vis kan man ha lokala tävlingar: "Falköping vs Linköping i skriva så många artiklar under skrivstuga som möjligt", "Jokkmokk vs Malmö i att fotografera mest på 24h"
 • Kan det uppstå maktkamper när man blir 5000 medlemmar? Hur hanterar man det på ett bra sätt?
 • Identifiera var det finns behov av medlemsvärvning? Kan vi ha geografisk data i medlemsregister?
 • Var är man medlem? Lokalt i en förening eller nationellt? Är man ombud för en lokal förening på årsmötet eller ett individuellt ombud?

Sammanfattande funderingar:

 • Nationellt kansli
 • Nationell medlemsvärvning med geografisk statistik
 • Individuella ombud på årsmöte med direkt demokrati.
 • Lokal ledare – ska denna kallas kontaktperson, sammankallande, ordförande, ledare?
 • Ska lokala grupperingar vara samorganiserade med andra lokala föreningar (studieförbund, hembygdsförbund..) eller lokala föreningar i egen rätt?
 • Lokala hubbar? Föreningar? Avdelningar? Användargrupper? Forum? Klubbar? Samfund? Vilka ord ska användas?

Öppet forum-diskussioner

Agenda:

 1. Upplysning – skolans kris – kanon – bildning
 2. Aktiviteter för barn, morgondagens wikipedianer. Studentarbete som bidrag till Wikimedia.
 3. Stor stark organisation i Stockholm: hur få en livskraftig "folkrörelse" med brett deltagande?
 4. Wikimedia som egen folkrörelse eller ett verktyg för andra folkrörelser?
 5. Wikim/pedia på universiteten
 6. En miljon står utanför internet idag. Tio procent av vår medlemsutveckling/tillväxt ska komma från dem – hur?
 7. Hur ser Wikimedia Sveriges organisation ut i framtiden?
 8. Mål: 5000 medlemmar 2022. Hur många 2030?

Rapport 1: Agendapunkt 4 Wikimedia som egen folkrörelse eller ett verktyg för andra folkrörelser?

Tema: WIkimedia som egen folkrörelse eller ett verktyg för andra folkrörelser

Initiativtagare: Rafael

Deltagare: Andrea, Brit, Eric

Höjdpunkter i samtalet:

 • Folkrörelsebegreppet är svenskt - men vi vill bli globalt verksamma genom hubben. Hur lösa knuten?
 • Finns risk att vi blir isolerade om vi vill bli vår egen folkrörelse. Hur samarbeta med andra?
 • Facilitator/paraply för folkrörelser?

Det här behöver vi göra för att nå dit/rekommendationer

 • Arbeta - bjuda in andra folkrörelser.
 • Wikimedia som demokratiskola - sprida föreningsform och engagemang genom WM-rörelsen globalt

Rapport 2: Agendapunkter 2 och 5 Aktiviteter i skola och bibliotek

Tema: Lika frågor samlades ihop: Barn/unga som blir studenter som blir wikipedianer

Initiativtagare: Arina, Audrey, Per

Höjdpunkter i samtalet:

 • Bibliotek som plattformar/som mötesplatser för folkrörelse
 • Nätverk av bibliotek -- wikistugor Nätverk av universitet -- forskning pågår --> kan bli artiklar
 • Barn går till bibliotek --> blir studenter Barn lär sig att vara källkritiska --> redigera för wikipedia.
 • Åldersgrupper - aktiviteter för barn som inte kan skriva och läsa, för barn som kan läsa/skriva litet och för högstadie- /gymnasie barn

Det här behöver vi göra för att nå dit/rekommendationer

Kontakt med kanslipersonen som håller på att rekryteras

Rapport 3: Agendapunkt 1 Upplysning – skolans kris – kanon – bildning

Tema: Upplysning

Initiativtagare: Lars Aronsson

Deltagare: Mattias Blomgren, Anders Henock, Arild Vågen, Mats Dufberg

Höjdpunkter i samtalet:

 • 10-talet har Internet blivit dominerande.
 • Skolan är lösningen samhällsproblem.
 • Enighet om att skolan har kris, men oenighet om typen av kris.
 • Fake news/ vaccinationsskepticism.
 • Tillgång till kunskap är inte en brist.
 • Hur väcka nyfikenheten, som får folk att vilja söka i WP?

Det här behöver vi göra för att nå dit / rekommendationer

 • Frågesport? Pub-quiz?
 • Stadsvandring?
 • Folkrörelser för att väcka nyfikenheten.
 • Kunskapsborgarmärket?

Rapport 4: Agendapunkt 7 Hur ser Wikimedia Sveriges organisation ut i framtiden?

Tema: Hur ser Wikimedia Sveriges organisation ut?

Initiativtagare: Mattias Blomgren

Deltagare: Mattias, Anders Henoch, Bengt Oberger, Sten Sundin, Sven-Erik Jonsson

Höjdpunkter i samtalet:

 • Hur tar vi tillvara det som är bra.
 • Förändringen består av ett tillägg
 • Två organisationer i samverkan eller en organisation med två ansikten.
 • Delarna kommer att syssla med skilda delar – Sverige och internationellt.
 • Hur rekryterar man folk till organisationen – folk måste ha kulturell förmåga att smälta in i organisationens själ.
 • Idag en grupp som inte är hierarkisk. Behövs hierarki framöver?
 • Man måste se till behovet när man bygger ny organisation.
 • All verksamhet måste inte finnas i Stockholm.
 • Viktigt att ha medvetenhet om att en sådan utveckling drar med sig mycket.

Rapport 5: Agendapunkt 6 Tio procent av vår medlemsutveckling/tillväxt ska komma från de som står utanför internet – hur?

Tema: En miljon utanför nätet - mål tio procent av dem som medlemmar och redigerare 2030

Initiativtagare: Brit Stakston

Deltagare: Sofie Jansson, Arild Vågen, John Andersson, Arina Stoenegov, Rafael Altez

Höjdpunkter i samtalet:

 • Inte fokusera på wikimedia/wikipedia
 • Starta på tematiken
 • Volontären räcker inte till
 • Personer hjälper till på plats
 • Få med folk online
 • Man undviker att torrsimma
 • Behövs mer kunskap om hur överbrygga den klyftan

Det här behöver vi göra för att nå dit / rekommendationer

 • Synas i oväntade, mer analoga sammanhang där det finns stor kunskap t.ex. fårfesten i Kil, hantverksmässa i Hjo, trädgårdsmässan, fågelskådare.
 • Nyckel: hitta grupper (hellre än enskilda individer)
 • Utbilda utbildare för att överbrygga klyftan mellan kunskap och wikipedia
  • Sveriges hembygdsföreningar
  • Stockholms typografiska gille
  • Ej kunniga: fri kunskap?
  • Trojanska hästar hos de organisationer vi närmar oss
  • Prata mer om än fri kunskap – vi kan göra mer
  • Fårfesten i Kil
  • Trädgårdsmässor
  • Hembygdsföreningar
  • Veteranbilsträffar
  • Båtmässor
  • Hantverksmässan i Hjo
  • Fågelskådare – årliga

Utmaningar

 • Användargränssnittet – göra det lättare att börja
 • Synen på fri kunskap

Möjligheter

 • Paddanvändandet – ny teknik
 • Utveckling – läsa in
 • Göra lätt först – livesända – Wikimedia
 • Flerspråkighet
 • Lära av andra – geocaching
 • Digitala tjänster

Rapport 6: Agendapunkt 8 Mål: 5000 medlemmar 2022. Hur många 2030?

Tema: Hur många medlemmar 2050?

Initiativtagare: Audrey

Deltagare: Per, Sanja, Andrea, Lars, Mats

Höjdpunkter i samtalet:

 • Synliggöra vad föreningen gör - vad är medlemsnyttan?
 • 500: hur många av dem är aktiva? Vad är aktivitet? Redigera? Event?
 • Hur gör man folk nyfikna?
 • Hur får man folk att känna mervärde i att vara medlem?

Det här behöver vi göra för att nå dit / rekommendationer

 • Tydligare ”bli medlem”-knapp på Wikipedia

Rapport 7: Agendapunkt 3 Stor stark organisation i Stockholm: hur få en livskraftig "folkrörelse" med brett deltagande?

Tema: Hur få bred medverkan i en folkrörelse?

Initiativtagare: Bengt

Deltagare: Sten, Sofie, Arild, Henoch, Sven-Erik

Höjdpunkter i samtalet:

 • Väckte fler frågor än svar.
 • Utrymme för volontärinsatser. Finns det?
 • Engagemang för arbete utanför kampanjfrågor. Finns det möjlighet?
 • Volontärerna måste vara ”fria”.

Det här behöver vi göra för att nå dit / rekommendationer

 • Arbeta runt kampanjtemata, även om det mest engagerar tillfälligt. Kan också bli ingång till långsiktigt engagemenag. (Som kampanjtema är också event.)

Utvärdering


Fråga 1 2 3 4 5 6 Totalt Medelvärde
Jag är nöjd med dagen

(från inte alls till jättenöjd)

0 0 0 0 7 5 12 5,42
Innehållet idag har varit

(från dåligt till jättebra)

0 0 0 0 5 6 11 5,55
Metoderna har ...

(från förvärrat till underlättat)

0 0 0 3 4 7 14 5,29
Jag har känt mig inkluderad

(inte alls till helt och hållet)

0 0 0 0 3 11 14 5,79