Nextcloud/Drift

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Felsökning

Autoload path not allowed

Symptom

Felsida då man försöker komma åt administrationsinställningarna. Felmeddelande i log (/var/snap/nextcloud/common/nextcloud/data/nextcloud.log): "Autoload path not allowed:...". Exempellogg: /Logg för Autoload path (onlyoffice).

Lösning

Slå på den app som felmeddelandet gäller. Det går att slå av den igen utan att felet upprepas.

Nextcloud Snap

För instruktioner hur man använder Nexcloud Snap, t.ex. konfigurering: https://github.com/nextcloud/nextcloud-snap.

Collabora

Så här installerades Collabora för att fungera tillsammans med Nextcloud snap. Vissa stegs kanske inte behövs/kan göras annorlunda, men det här fungerar. Eftersom det togs en del experimenterande är det möjligt att ordningen på stegen inte stämmer.

 1. Fixa certifikat för Nextcloud med Letsencrypt:
  $ sudo nextcloud.enable-https lets-encrypt
  
 2. Installera Collabora enligt instruktionerna på https://nextcloud.com/collaboraonline/.
  1. Certifikaten ska peka på Nextclouds filer:
   SSLCertificateFile /var/snap/nextcloud/current/certs/live/cert.pem
   SSLCertificateKeyFile /var/snap/nextcloud/current/certs/live/privkey.pem
   SSLCertificateChainFile /var/snap/nextcloud/current/certs/live/chain.pem
   
  2. Skapa en config-fil för reverse proxy med samma innehåll som den för collabora.wikimedia.se, fast med
   ServerName nextcloud.wikimedia.se:443
   
   och istället för alla ProxyPass:
   ProxyPass / https://127.0.0.1:444/
   ProxyPassReverse / https://127.0.0.1:444/
   
 3. Lägg till -e 'dictionaries=sv en' till docker run för att få svenska och engelska lexikon.
 4. Ställ in portar för Nextcloud:
  $ sudo snap set nextcloud ports.http=81 ports.https=444
  

Felsökning

Unauthorized WOPI host

Symptom

När man öppnar ett dokument startar Collabora, men filen öppnas inte och man får ett felmeddelande:

Unauthorized WOPI host. Please try again later and report to your administrator if the issue persists.

Lösning

Starta om Docker. Se till att argumentet domain är URL:en till Nextcloud-servern.

Proxy Error, POST förfrågan till loleaflet.html

Symptom

När man öppnar ett Collabora-dokument visas följande felmeddelande:

Proxy Error
The proxy server received an invalid response from an upstream server.
The proxy server could not handle the request POST /loleaflet/0adc773/loleaflet.html.
Reason: Error reading from remote server

Lösning
Starta om Apache:
sudo service apache2 restart