Nyhetsbrev/December 2012 Julhälsning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Skickat!


Till de som har betalat årets medlemsavgift

Hej!

Nu är året snart slut och vi har börjat summera vad som har hänt och planera vad som ska ske under 2013. Det har varit ett fantastiskt år där vi har hunnit med en hel del och möjligheterna för 2013 är ännu bättre. Tack vare våra strategi- och verksamhetsplaneringsmöten i höstas är vi nu bra preparerade. Planen innehåller bland annat att vi i större grad ska skapa och sprida information och kunskap om fria licenser. Vi ska börja påverka myndigheter och andra organisationer att använda dessa. Vi kommer att fortsätta att ge stöd till de aktiva skribenterna på Wikipedia, om de behöver referenslitteratur, teknik eller har andra idéer. Vi kommer att försöka få grupper som inte är välrepresenterade på Wikipedia att skriva mer. Det här är bara delar av vår verksamhetsplan, givetvis kommer vi att forsätta att ge arkiv och muséer stöd och programmet i Wikipedia i utbildning kommer att sjösättas totalt. Detta tillsammans med EU-projekten Europeana Awareness och Wiki skills och Vinnova-stödda projektet med att skapa en databas med offentlig konst gör att vi kommer att ha fullt upp.

Årsmötet är 9 mars, 11.30 i Stockholm. Lokal meddelas senare och kommer även att anslås på wikin på http://se.wikimedia.org/wiki/Årsmöte_2013 Dagordningen finns även bifogad i detta brev. Motioner skall ha inkommit till styrelsen senast sex veckor innan årsmötet. En pågående diskusssion om satdgeändringar finns här: http://se.wikimedia.org/wiki/Stadgerevision_2013

Glöm inte att betala din medlemsavgift till Wikimedia Sverige för 2013. Betala kan du göra genom att sätta in årsavgiften på 100 kronor via http://medlemsavgift.wikimedia.se eller på föreningens bankgirokonto 5822-9915, ange gärna ditt medlemsnummer som finns nedan samt epost-adress.

Där kan du också uppdatera dina uppgifter som vi har sparade i medlemsregistret. Dessa är:

-Data från CiviCRM-

Under året har vi gjort en årsbok för 2011 tillsammans med Wikimedia Norge och Wikimedia Danmark som vi har skickat med för lite trevlig helgläsning.

Till de som inte har betalat årets medlemsavgift

Hej!

Nu är året snart slut och vi har börjat summera vad som har hänt och planera vad som ska ske under 2013. Det har varit ett fantastiskt år där vi har hunnit med en hel del och möjligheterna för 2013 är ännu bättre. Tack vare våra strategi- och verksamhetsplaneringsmöten i höstas är vi nu bra preparerade. Planen innehåller bland annat att vi i större grad ska skapa och sprida information och kunskap om fria licenser. Vi ska börja påverka myndigheter och andra organisationer att använda dessa. Vi kommer att fortsätta att ge stöd till de aktiva skribenterna på Wikipedia, om de behöver referenslitteratur, teknik eller har andra idéer. Vi kommer att försöka få grupper som inte är välrepresenterade på Wikipedia att skriva mer. Det här är bara delar av vår verksamhetsplan, givetvis kommer vi att forsätta att ge arkiv och muséer stöd och programmet i Wikipedia i utbildning kommer att sjösättas totalt. Detta tillsammans med EU-projekten Europeana Awareness och Wiki skills och Vinnova-stödda projektet med att skapa en databas med offentlig konst gör att vi kommer att ha fullt upp.

Vi har dock inte mottagit din medlemsavgift till Wikimedia Sverige för 2012. Vi hoppas att det bara är ett förbiseende och att du vill forsätta vara medlem. I så fall kan du betala genom att sätta in årsavgiften på 100 kronor på föreningens bankgirokonto 5822-9915 (ange gärna ditt epost och medlemsnummer) eller via http://medlemsavgift.wikimedia.se Där kan du också uppdatera dina uppgifter som vi har sparade i medlemsregistret. Dessa är:

-Data från CiviCRM-

Om du inte vill vara med får du gärna skriva ett mail till oss på medlem(at)wikimedia.se och tala om varför.

Årsmötet är 9 mars, 11.30 i Stockholm. Lokal meddelas senare och kommer även att anslås på wikin på http://se.wikimedia.org/wiki/Årsmöte_2013 Dagordningen finns även bifogad i detta brev. Motioner skall ha inkommit till styrelsen senast sex veckor innan årsmötet. En pågående diskusssion om satdgeändringar finns här: http://se.wikimedia.org/wiki/Stadgerevision_2013

Under året har vi gjort en årsbok för 2011 tillsammans med Wikimedia Norge och Wikimedia Danmark som vi har skickat med för lite trevlig helgläsning.