Organisationsutveckling/GrantThornton 2012-09-17

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
 • GrantThornton frukostseminarium "Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen?" 2012-09-17
 • Deltagare: Holger Motzkau, Jan Ainali

Minnesanteckningar

god sed
 • anpassa stadgar till dagens verklighet
 • lathund:
  • FRIIs kvalitetskod (se meterial)
  • Vägledning till god styrelsesed
  • Svensk kod för bolagsstyrning
 • klar ansvarsfördelning mellan medlemmarna, styrelsen och verksamhetschef
 • stystematisk uppföljning av styrelsebeslut och verksamhetsens utveckling
 • skriftlig delegationsordning
styrelsesammansättning
 • sätta upp önskeprofil till valberedningen (exempel till ordförande: slide 33)
 • sätta krav till kandidaterna
 • tillför kompetens och erfahrenhed utifrån de utmaningar verksamheten står inför
 • matcha mot behov och inte tillgänglighet
 • sök de kompetenser styrelsen saknar och behöver för framtida utmanigar
 • agera omeddelbart i krissituationer
 • fokus på föreningens bästa
 • lägga upp arbetsplan för hela året
 • måste vara myndig
 • ajungera specialist om det behövs
valberedning
 • utvärdering av styrelsens arbete (styrelseakademin har enket)
 • följa styrelsens arbete löpande under året
 • sätta tydliga instruktionerna till valberedningen i stadgarna samt i en arbetsordning
 • får inte lämna föreslag till sig själv
 • olämplig att välja avgående styrelseledamot till revisor

Material