Organisationsutveckling/Styrelsearbete i en ideell organisation 2012-09-14

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
 • IDEA frukostseminarium "Styrelsearbete i en ideell organisation" 2012-09-14
 • Deltagare: Holger Motzkau, Arild Vågen

Minnesanteckningar

stadgar
 • stadgar är regelverk för styrelsen
 • uppdatera stadgar regelbunden och anpassar de till föreningens arbete
 • definiera verksamhet i stadgarn
arbetsmiljö
 • ingår även t.ex. brandsäkerhet i kontoret, krisansvar
 • standard: styrelsen har hela ansvar
 • sätta upp en skriftlig delegationsordning
 • styrelsen måste säkerställa att relevant person med kompetens får delegeringen
 • även arbetsmiljöansvar för frivilliga
ytterligare punkter
 • har en VD/Verksamhetschef/Generalsekreterare
 • vara inte samtidig anställd och i styrelsen
 • vem har arbetsgivaransvar?
 • tydlig IT policy: t.ex. skada inte föreningen i kommunikation
 • skaffa arbetsutskott med beslutsrätt för att slipa för många långa styrelsemöten
ansvar
 • aktiva, obekväma revisorer är viktiga, jobbar även under året
 • hela styrelsen är skadestandsskyldig t.ex. för skatteskyldighet, inte bara enskilda styrelsemedlemmar med särskilda uppgifter som kassör
 • kan aldrig delegeras bort
 • viktig: skaffa styrelseförsäkring/ansvarsförsäkring
verktyg
 • klar arbetsordning (vem har arbetsgivaransvar, ekonomiansvar etc.)
 • tydlig delegationsordning (t.ex. arbetsmiljöfragor)
 • samlade styrdokument (viktiga avtal, kollektivavtal etc.) - viktig information till nya styrelsemedlemmar

Material