Personalmöte/2012-11-16

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Möte 16 november

Jan, Axel, Suzan, Jakob, John & Sophie medverkar.

 • Dokumentation & professionalisera organisationen. IDEA utbildningar. Jan, Bengt & Holger. Samt Grant Thornton & PwC.
 • Viktigt att vara förberedd innan. Inte policys för att skapa misstro utan för att det är starkt rekommenderat. Arbetstidspolicy, jävsriktlinjer, kommunikationspolicy, betalkort, intern & extern representation har alla uppkommit efter rekommendationer.

Se policys mer som en hemförsäkring. Inget att fokusera på så länge allt flyter på.

 • Någon sorts fadder-verksamhet där man som fadder visar policys och vart dessa går att finna samt att tillsammans med den nya anställda titta på uppdatering av dessa policys.
 • WLM budget, blir minuspost eftersom att porto nu ska betalas för att skicka ut böcker.
 • Wiki-skills broschyrer 3000 SEK för broschyr tas från budget oförutsedda utgifter.
 • Möjligt projektkontor på wikin, för att inte skapa så mycket extraarbete när de olika projekten rapporteras. Centralisera avvikelser.
 • Skicka ut nordisk årsbok, får kosta 4000 SEK.
 • Bättre kommunikation styrelse - anställda. Sker delvis genom möten samt e-mail.
 • Policys som är tagna nu ska utvecklas vidare och är inte huggna i sten.
 • Att omförhandla sina kontrakt, när sker det? Hur sker det? Vad kan det innebära? Omförhandlingen sker bara om anställda önskar det. Att ta anställning på WMSE skedde delvis pga. möjligheten till flexibilitet vilket nu upplevs inskränkas. Dock beror detta delvis på kollektivavtal och lag för att föreningen inte ska råka illa ut. T.ex. att ta en halvtimmes rast efter fem timmars arbete.
 • Kommunikationspolicy borde förbättras, tydliga rubriker och en bra struktur. Signera med sina egna namn på twitter & facebook. Endast ordförande får dela ut login/lösenord till anställda.
 • Jävsriktlinjer publiceras snart så vi kan se den.
 • Sophie & Axel skriver detaljerad plan om sina mål och sina planer för januari och februari. Gör månadsplanering för jan&feb.
 • Sophie & Axel förhandling med Jan, möte ska planeras för detta.