Pressmeddelande 2012-04-18

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Riksantikvarieämbetet tar, som första myndighet i Sverige, in två Wikipedianer. ”Wikipedian in Residence” (WIR) kallas modellen för hur kulturarvsinstitutioner samverkar med Wikipedia. Det innebär att en person kopplad till Wikipedia/Wikimedia, under en begränsad period arbetar med kunskapsutveckling på en kulturinstitution.

Wikipedia är en av webbens mest besökta sajter och ofta den primära informationsresursen vad gäller kulturarv eftersom sajten rankar högt i sökmotorernas resultat. En användare som söker på kulturarv klickar sig ofta vidare till Wikipedia-artikeln om ämnet. Riksantikvarieämbetet vill genom "Wikipedians in Residence" bidra till att artiklarna på Wikipedia som rör kulturarv är av hög kvalitet.

- Riksantikvarieämbetet är en föregångare som nu öppnar för två "Wikipedians in Residence". Det gör att värdet på deras samlingar växer genom att deras material kommer att bli mer knutet i en kontext och görs mer lättillgänglig för alla, säger Jan Ainali, ordförande i Wikimedia Sverige.

Det här är första gången konceptet med Wikipedian in Residence genomförs i Sverige. British Museum var först ut och tog 2010 in Liam Wyatt som volontär och därefter har modellen "Wikipedians in Residence" utvecklats och använts på arkiv och museer världen över.

- Vår önskan är att informationen om kulturarvet kommer bättre till användning för såväl skolelever och forskare som privatpersoner. Samarbetet med Wikipedia ger goda förutsättningar för detta, säger Lars Lundqvist vid Riksantikvarieämbetet.

Riksantikvarieämbetet och Wikipedia har samarbetat tidigare. Wiki Loves Monuments är en internationell fototävling som går ut på att samla in bilder på byggnadsminnen och fornminnen. Bilderna doneras sedan till Wikipedia och ökar därmed kvaliten på artiklarna. Den svenska delen av Wiki Loves Monuments utgår från Riksantikvarieämbetets listor över byggnadsminnen och fornminnen. Förra året samlade tävlingen in över 5 000 bilder och i höst upprepas tävlingen och blir då förhoppningsvis ännu bättre. Riksantikvarieämbetet är även med och skriver en guide för hur organisationer inom ABM-sektorn ska kunna tillgängliggöra material och hur längden på upphovsrätten påverkar vad som kan publiceras på olika sidor på internet.

Mer information om tjänsterna finns på www.raa.se/ledigajobb:

Kontaktpersoner:

Lars Lundqvist, enhetschef Riksantikvarieämbetet
tel: 08-5191 8565, lars.lundqvist@raa.se
Jan Ainali, ordförande Wikimedia Sverige
tel: 076-2122776, jan.ainali@wikimedia.se

Wikipedian in Residence är ett koncept där en van Wikipedian befinner sig på plats hos en organisation och hjälper till med förståelsen för Wikipedia och lägger grunden för ett vidare samarbete. Hitintills har det varit 16 Wikipedians in Residence över hela världen.

Wikimedia Sverige är en ideell förening med målet att göra kunskap fritt tillgängligt för alla, bland annat genom att sprida information om Wikipedia och andra öppna och fria projekt. Föreningen anordnar forskarkonferenser, utbildningar och insamlingar av exempelvis bilder i public domain. Föreningen har systerföreningar i ett trettiotal andra länder. Läs mer på www.wikimedia.se

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor. Läs med på www.raa.se