Pressmeddelande 2012-05-30

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Kulturskatter på nätet

Wikipedia gör handbok till arkiv, bibliotek och museer

Pressmeddelande 2012-05-25

Wikimedia Sverige hjälper arkiv, bibliotek och museer med upphovsrättsliga frågor i form av en handbok. Målet är att göra det lättare för allmänheten att få ta del av kulturskatterna som finns hos svenska arkiv, bibliotek och museer.

Lanseringen av handboken "Kulturskatter på nätet" sker den 1 juni, på Kungliga biblioteket.


— Arkiv, bibliotek och museer har haft mycket stora bekymmer med Upphovsrättslagen, eftersom lagen i många fall är otydlig eller märklig, säger Lennart Guldbrandsson, projektledare för handboken. Han fortsätter: — Därför ser många kulturminnesinstitutioner fram emot klara besked om vad man får göra på nätet. Många museum funderar på hur de ska göra när de tar ett foto av en tavla och vill publicera på nätet. Är det en avbildning, ett nytt verk och följer upphovsrätten med automatiskt? Vi samarbetar gärna, eftersom vi gärna ser att fler samlingar publiceras på nätet så att de kommer allmänheten till handa.

Arbetet med handboken har pågått under ungefär ett halvår, och har inneburit flera konferenser med företrädare för arkiv, bibliotek och museer. Projektet har fått stöd av flera av de nationella institutionerna, men också från DigiSam som samordnar digitaliseringen av svenskt kulturarv, samt ideella organisationen Creative Commons som verkar för öppna och fria licensformer.

Lanseringen

Lanseringen av "Kulturskatter på nätet" äger rum på Kungliga biblioteket, kl 10.00-12.00.

Fakta

Wikipedia startades i USA 2001 och drivs av Wikimedia Foundation och är ett flerspråkigt webbaserat uppslagsverk med fritt och öppet innehåll som utvecklas av sina användare.

Wikimedia Sverige är en ideell förening som arbetar för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor.

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Presskontakt

  • Axel Pettersson, 0730-59 58 13 (presskontakt Wikimedia Sverige)
  • Lennart Guldbrandsson, 070 - 207 80 05 (projektledare "Kulturskatter på nätet")

Se även