Pressmeddelande 2012-10-19

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

5-åring med många fjädrar i hatten

Wikimedia Sverige fyller fem år lördagen 20 oktober. Sen starten 2007 har föreningen kontinuerligt utökat sin verksamhet från år till år för att det senaste året expandera snabbt och har nu ett kansli med flera anställda. Verksamhetsmässigt startade vi i full fart och har nu ökat till stadiga samarbeten med myndigheter, företag och föreningar och medlemmar som regelbundet är med i projekt och evenemang.

- När Wikimedia Sverige grundades var det som att hoppa på ett tåg i full fart. Vi anordnade konferenser, föreläste, skrev och träffade människor. Men sedan något år har föreningen lagt in en överväxel och får ännu mer gjort. Det har fått stor effekt. Vi blir alltmer en del av det svenska landskapet. Och jag ser stora saker framöver. säger Lennart Guldbrandsson som var föreningens första ordförande.

Ända sen starten har föreningens mål varit att göra kunskap fritt tillgänglig, och som den officiella stödföreningen till Wikimedia Foundation har vi bra verktyg att genomföra det i Wikipedia, Wikimedia Commons och de övriga systerprojekten inom Wikimediafamiljen. För att lyckas med målet fungerar föreningen som en katalysator mellan frivilliga som skapar innehållet på Wikipedia och systerprojekten och professionella aktörer som har svårt att anpassa sig efter de tider volontärer är tillgängliga.

- Stort grattis önskar vi Wikimedia Sverige och ser fram emot det fortsatta samarbetet, önskar riksantikvarie Lars Amréus.

För att få bra genomslag samarbetar Wikimedia Sverige stort och brett och har bland annat tagit del av data från Riksantikvarieämbetet för att kunna bygga listor på Wikipedia med samtliga byggnader i bebyggelseregistret och alla fasta fornlämningar i Sverige. Ett samarbete som har lett fram till att RAÄ nu har anställt två Wikipedianer för att inspirera och utveckla tekniska lösningar för att underlätta tillgängliggörandet av det svenska kulturarvet men också för att kunna återanvända fotografier och material som laddas upp till Wikimedia Commons och skapas på Wikipedia.

- I och med vår tillväxt den senaste tiden har vi nu möjlighet att avlasta volontärer så att det blir än roligare att engagera sig i föreningen. Det ger oss också möjlighet att göra samarbeten med till exempel skolor, myndigheter och museer som behöver ske dagtid när volontärer sällan kan ställa upp. Framtiden för fri kunskap har aldrig sett ljusare ut. säger Jan Ainali föreningens nuvarande ordförande.

Wikimedia Sveriges senaste satsning är på skolvärlden. Genom anställningen av Sophie Österberg som Education manager tar föreningen ett stort steg mot att knyta lärare och elever närmare till sig och komma i mål med att Wikipedia ska betraktas som tillförlitlig och rumsren att använda i utbildningssammanhang. Under höstlovet kommer föreningen att finnas med på både Skolforum i Stockholm och på Mötesplats skola i Göteborg för att berätta om Wikipedia i utbildning.

Fler grattis från andra håll

Vi skickar ett rungande grattis till Wikimedia Sverige. För tre år sedan donerade vi digitaliseringen av den gegerfeltska fotosamlingen till Wikimedia Commons, Wikipedias bildbank, och det blev en milstolpe i vårt tillgängliggörande (särskilt som vi också kunde samarbeta om att ge ut fotona i bokform under titeln Ur arkitektens arkiv). När man vill presentera kulturarvet på nätet är det svårt att tänka sig en bättre samarbetspartner än Wikimedia. Stefan Högberg, arkivarie vid Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

Nordiska museet förvaltar en omfattande kulturskatt som är av stort nationellt och internationellt värde.

Genom att samarbeta med Wikimedia Sverige kring kunskapsproduktion på Wikipedia, når vi ut till betydligt större användargrupper både i Sverige och i andra delar av världen. Sven Rentzhog, avdelningschef på Nordiska museets.

KONTAKT

Jan Ainali, ordförande för Wikimedia Sverige

  • telefon: 076-2122776
  • e-post: jan.ainali@wikimedia.se

Axel Pettersson, presskontakt för Wikimedia Sverige

  • telefon: 0730-595813
  • e-post: press@wikimedia.se

FAKTA

Om Wikimedia Sverige Wikimedia Sverige är en ideell förening med målet att göra kunskap fritt tillgänglig för alla bland annat genom att sprida information om Wikipedia och andra copyleft-projekt. Föreningen anordnar forskarkonferenser, utbildningar och insamlingar av exempelvis bilder i public domain. Föreningen har systerföreningar i ett trettiotal andra länder. Mer information på wikimedia.se.