Pressmeddelande 2013-04-25

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Wikidata-revolutionen är här: Möjliggör strukturerade data på Wikipedia

2013-04-25 11:13

Ett år efter tillkännagivandet som det första nya Wikimediaprojektet sedan 2006, har Wikidata nu börjat tjäna de över 280 språkversionerna av Wikipedia som en gemensam källa av strukturerad data som kan användas i mer än 25 miljoner artiklar i den fria encyklopedin. Genom att tillhandahålla Wikipediaskribenter en central plats att samla in och tvätta sådant data, leder Wikidata till en högre grad av konsistens och kvalitet i Wikipediaartiklar i de många språkversionerna av encyklopedin. Förutom för Wikipedia, kommer Wikidatas universella, maskinläsbara kunskapsdatabas att vara fri att återanvända för alla, vilket möjliggör åtskilliga externa applikationer.

- Wikidata är ett kraftfullt verktyg för att ha information aktuell över alla språkversioner, säger Wikimedia Foundations Executive Director Sue Gardner. - Innan Wikidata, behövde Wikipedianer manuellt uppdatera artiklar på 100-tals språkversioner varje gång en känd person dog eller ett lands ledare ändrades. Med Wikidata, kan sådan ny information inlagd en gång, automatiskt framträda i alla Wikipedias språkversioner. Det gör livet lättare för skribenter och gör det lättare för Wikipedia att vara aktuell. Utvecklingen av Wikidata började i mars 2012, ledd av Wikimedia Tyskland, den tyska lokalavdelningen av Wikimediarörelsen. Efter att wikidata.org startades 30 oktober har en växande grupp av cirka 3000 deltagare börjat bygga dess databas av ”poster”, till exempel saker, människor eller begrepp, först genom att samla in ämnen i Wikipediaartiklar på olika språk. En posts centrala sida på Wikidata ersätter det komplexa nätet av språklänkar som tidigare knöt samman dessa artiklar om samma ämne i olika Wikipediaversioner. Wikidatas samling av dessa poster överstiger nu 10 miljoner. Gruppen har också börjat berikas med faktauppgifter om dessa ämnen, till exempel data som borgmästaren i en stad, ISBN för en bok eller språken som talas i ett land. Denna information har nu blivit tillgänglig på själva Wikipedia.

- Målet med Wikidata är att samla världens komplexa kunskap på ett strukturerat sätt så vem som helst kan få fördelar av den säger Wikidatas projektledare Denny Vrandečić. - Om det så är läsare av Wikipedia som kan vara uppdaterade rörande specifika fakta eller ingenjörer som kan använda detta data för att skapa nya produkter som förbättrar våra vägar genom att ha åtkomst till kunskap.

Nästa fas för Wikidata kommer att möjligöra automatiskt skapande av listor och diagram baserade på data i Wikidata. Wikimedia Tyskland kommer att fortsätta supporta projektet med ett ingenjörsteam dedicerade för Wikidatas andra år av utveckling och underhåll.

Wikidata drivs av Wikimedia Foundation och dess faktadatabas publiceras under en Creative Commons 0-licens. Medel för Wikidatas initiala utveckling tillhandahölls av Allen Institute for Artificial Intelligence [AI]², Gordon and Betty Moore Foundation och Google, Inc.

Mer information finns tillgänglig här

Några av de första tillämpningarna som demonstrerar Wikidatas potential

Wikimedia Foundation

Wikimedia Foundation, Inc. är en icke vinstdrivande, donationsfinansierad organisation som verkar för att uppmuntra tillväxt, utveckling och spridning av fritt, flerspråkigt innehåll, och att dessa wiki-projekts hela innehåll är kostnadsfritt. Wikimedia Foundation driver några av de mest samarbetsbaserade projekten i världen, till exempel det nätbaserade uppslagsverket Wikipedia. Wikimedia Foundation är en skattebefriad, icke vinstdrivande stiftelse med huvudkontor i San Francisco i USA.

Wikimedia Foundation är inte en traditionell organisation. Det är en världsomspännande rörelse, där lejonparten av arbetet görs av tusentals frivilliga världen över. Denna frivilliggemenskap stöds genom ett nätverk av olika organisationer, med Wikimedia Foundation i centrum och genom samarbete med lokala stödföreningar i 39 länder. I Sverige utgörs denna organisation av Wikimedia Sverige. Det är denna frivilliggemenskap som gör det möjligt för oss att nå så stora reslutat med så lite resurser. Bland Wikimedias mål för 2015 finns bland annat punkten att vi skall nå en miljard människor, att vi kraftigt skall öka och sprida deltagandet och att allt Wikimediainnehåll skall förbättras. Wikimediaprojekten heter Wikibooks, Wikidata, Wikimedia Commons, Wikinews, Wikiquote, Wikipedia, Wikisource, Wikispecies, Wiktionary, Wikiversity och Wikivoyage.

Övrigt