Projekt:Öppna data 2015/Visualisering/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Projektresultat för Vinnovas bedömning

Projektsammanfattning - Utfall

1500 tecken

Projektet genomfördes i stort enligt projektplan. Dock innebar förskjutningen av beslutet för ansökan att projektet startade så pass sent att studenterna var i tentafas vilket gjorde att deras deltagande i tävlingen uteblev. Internationellt fick vi bra deltagande och vinnarna hade imponerande visualiseringar.

Mål för projektet - uppfyllelse

1500 tecken

  • 7 deltagare (mål 40)
  • 3 presenterade visualiseringar (mål 10)
  • 0 mediaomnämnanden (mål 2)

Detta var mycket lägre än förhoppat och berodde på att inga studenter deltog i tävlingen.

Publik redovisning

Syfte och mål - uppfyllelse

500 tecken

3 vackra och intresseväckande visualiseringar som visualiserar den data som finns på Wikidata har tagits fram vilket kommer till stor nytta framöver.

Resultat och förväntade effekter - utfall

500 tecken

Vinnarnas bidrag var mycket bra och kommer att kunna användas för att visa på vad som finns i Wikidata och vad man kan göra med den datan. Första priset visar på den otroligt stora mängden data som finns och på hur den är fördelad geografiskt, vilket kan leda till möjligheter att satsa på att få ut dataset rörande områden som har varit eftersatta. Andrapriset är intressant då det byggt ett öppet API så att man snyggt kan visualisera lite vad som helst i Wikidata vilket kan användas för att visa projektets mångsidighet, vilket också är en stor del av dess unicitet.

Upplägg och genomförande - analys

500 tecken

Projektet led av den sena starten, men i övrigt gick projektet bra. Inbjudan skickades ut i alla projektdeltagarnas nätverk. Mest intresse fanns i Wikidatas community. Två pressmeddelanden skickades ut under projektet. Då alla tävlingsdeltagare var internationella och inte kunde komma till Stockholm ställdes det avslutande mötet in. För att få mer studenter att delta bör huvudperioden precis efter avslutad tentaperiod.

Syfte och mål - uppfyllelse - på engelska

500 tecken

3 beautiful and interest raising visualizations that visualizes the data on Wikidata has been created which will come to good use in the future.

Resultat och förväntade effekter - utfall - på engelska

500 tecken

The contributions from the winners were very good and can be used to show what is in Wikidata and what you can do with that data. The first prize shows the huge amount of data and how it is spread geographically, which may lead to opportunities to get datasets from areas that have been behind. The runner up is interesting because it has built an open API so that you can create a beutiful visualization of almost anything in Wikidata which can be used to show off the diversity of the project, which is also a large part what makes it unique.

Upplägg och genomförande - analys - på engelska

500 tecken

The project suffered from the late start but went well besides that. Invitations were sent out through all project partners networks. Most interest were found in the Wikidata community. Two press releases were sent out during the project. Because all participants in the challenge were international and could not come to Stockholm the last event was cancelled. To get more students to participate, the main period should be right after revision times.