Projekt:Öppna lärresurserkampanj 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Ta kort på elever/skolmiljö/lärande/böcker vs datorer/datoriserat lärande Vi behöver kvalitativa bilder på elever som lär sig i digital miljö för att använda på kampanjhemsidan och/eller i rapporten.
Kom med idéer! Läs igenom rapporten och kampanjplanen och kom med konstruktiva förslag eller ändringar

Här är en projektsida för att samordna arbetet med kampanjen för öppna lärresurser.

Kampanjplan

Förslag på kampanjnamn = Namn på URL, Facebookgrupp och Twitter hashtag

Öppna läromedlen!?

Modernisera läromedlen!?

Bidra genom att läsa och kommentera eller ändra i rapporten innan den läggs ut

Rapporten heter Öppna lärresurser och finns på Google Docs: https://docs.google.com/document/d/1Z8Z3coJuV04BdLCPY_XAWupf55sw42upXnJZ7R7Ay10/edit?usp=sharing

Mål:

 • Påverkan på politiker på riksnivå och på lokal nivå för att öka medvetenheten om öppna lärresurser
 • Påverkan på politiker att långsiktigt attitydförändra och ta fram riktlinjer i lagar och förordningar.
 • Få fler lärare att bli engagerade i frågan och påverka sina rektorer och huvudmän
 • 1000 st brev skickade till utbildningsministern (och huvudmän/rektorer)

Inslag på hemsidan:

 • Kampanjbudskaps-slider med bilder och budskapstext
 • Rapporten
 • Sammanfattning av rapporten
 • Sammanfattning av vad öppna lärresurser är och vilka som är vinsterna. Länka till exempel.
 • Flikar för vad jag kan göra som -skolhuvudman? politiker? rektor? elev? lärare? andra?
 • Skriva upp sig för att ta emot nyhetsbrev
 • Skicka förskrivet mejl till utbildningsministern med ett klick ang att lagstifta el skriva i förordning om öppna läromedel
 • Twitterflöde med kampanjen
 • FAQ om öppna lärresurser
 • Instruktioner för att skriva på Wikipedia utan att logga in
 • Lägg upp Debattartiklar
 • Område med loggor på samarbetspartners
 • Länk till att kunna lägga upp sina egna lärresurser på Wikibooks
 • Videor?
 • ?

Kampanjbudskap:

Modernisera läromedlen!

 • Stäng böckerna - öppna läromedlen! (bild på gamla uppslagsverk och utdaterade läroböcker)
 • Sverige ligger långt efter i utvecklingen mot öppna lärresurser. OECD och UNESCO trycker på för öppna lärresurser. Öppna lärresurser kan uppdateras kontinuerligt, innehåller ofta många källor och håller bättre och bättre kvalitet.
 • Vägled eleverna på nätet! (bild på vägledd elev? bild på förvirrade elever?)
 • 3 av 10 lärare på mellanstadiet arbetar inte med att utveckla elevernas förmåga till källkritik på nätet men 80% av deras elever använder internet till informationssökning.
 • Ge eleverna meningsfulla uppgifter! (dvs att redigera öppna lärresurser!)
 • Studier visar att eleverna blir djupt engagerade av att skriva artiklar som läses av en verklig publik. Interaktiva läromedel istället för statiska.
 • Kunskap ska vara gratis! (??) Det ska inte spela någon roll om din skola har mycket eller lite resurser att lägga på läromedel. Spara pengar! Använd öppna lärresurser som komplement till andra läromedel.
 • Skriv direkt! Visa hur lätt det är att börja skriva utan att logga in.

Argument mot huvudman - öppna lärresurser är ett sätt att profilera skolan och locka föräldrar (som kan följa elevernas arbete) och rekrytera de mest utvecklingsinriktade lärarna. Skolans hemsida för öppna lärresurser indexeras av Google. Det blir också lättare för lärarna på skolan att se vad deras kollegor håller på med och att samarbeta.

Preliminär plan:

 • KLART! Skriva rapport.
 • KLART! 25 September 2014 - Lennart Guldbrandsson bokmässan Göteborg seminarium “Vem skriver de öppna lärresurserna”. Han får med sig rapporten om Öppna lärresurser.
 • KLART! September - blogginlägget publiceras
 • KLART! Augusti - Sammanställ listor med potentiella samarbetspartners och kontaktpersoner för kampanjen
 • KLART! September - Oktober - skriv debattartiklar - hänvis atill rapporten/kunskapssammanställningen, skriv text till brevet som användarna kan använda.
 • KLART! Oktober - skriv texterna till innehållet på hemsidan och välj bilder
 • välj namn på kampanjen.
 • KLART! Oktober - kontakta samarbetsorganisationer som kan ingå i kampanjen och beskriv kampanjens inslag. Fråga samarbetspartners i mejlet om de har krav på innehållet, vi kan ändra. Svar innan ett visst datum. Fråga samarbetspartners om det spelar roll om kampanjen ligger på egen domän eller på Wikimedia Sverige. Fråga om vi kan använda deras logga. Fråga om de vill skriva under debattartikeln.
 • November - skapa facebookgrupp och twitter hash-tag med samma namn som kampanjen
 • November - formge kampanjens hemsida. Lägg upp kampanjinnehållet och rapporten.
 • November - kontakta alla på kontaktlistan för kampanj och bjud in till hemsidan, facebook-gruppen och twitter.
 • November - debattartiklar publiceras
 • November - skicka ut pressmeddelande
 • December - Kampanjen startar och ministern får förhoppningsvis många mejl via mejlfunktionen på kampanjhemsidan
 • Januari - skicka ut nytt pressmeddelande
 • Slutdatum - kampanjen kan leva vidare med hemsida, facebookgrupp, twitter hashtag, men den bör vara färdigkonstruerad

Verktyg i kampanj

 • Rapporten
 • Hemsida med kampanjbudskap, ex som www.fördetvidare.se, http://jagharms.se/
 • Facebookgrupp
 • Mejla ut pressmeddelande om Kunskapssammanställningen och kampanjen (till tidningar, och journalister som visat intresse)
 • Skapa Twitter-hashtag med utgångspunkt i kampanjen
 • Kontakta eventuella samarbetspartners som kan ingå i kampanjen.
 • Rapporten/kunskapssammanställningen ska spridas
 • Kontakta alla riksdagspolitiker angående kampanjen och fråga om de vill jobba för frågan/lära sig mer/läsa kunskapssammanställningen/läsa OECDs rapport
 • Skriv debattartikel med utgångspunkt i kunskapssammanställningen och kampanjen och skicka till alla tidningar och hemsidor som kan vara intresserade (se kontaktlistan för kampanjen)
 • Kontakta alla skolhuvudmän, fristående och kommunala angående kampanjen och visa var de kan hitta mer material
 • Kontakta Skolverket med samarbetsförslag
 • Kontakta rektorernas branschorganisation
 • Skriva remissvar på sådana förslag som har med området att göra
 • Funktion där folk kan skicka uppropet till utbildningsministern

Kampanjbudskap:

 • Koncist kampanjbudskap (utgångspunkt i kunskapssammanställningen)
 • Sverige behöver komma ikapp den internationella utvecklingen mot OER. Uppmaningar från OECD och UNESCO
 • Eleverna behöver mer vägledning i hur internet och öppna lärresurser kan användas och lärarna behöver arbeta mer med källkritik.
 • Öppna lärresurser används redan av eleverna, skolan behöver komma ikapp.
 • Spara pengar
 • Mer uppdaterad och i många fall bättre information än i tryckta läromedel och uppslagsverk. Visa på skillnaden.
 • Interaktiva kunskaper och feedback direkt från fler än bara läraren.
 • Att skriva på Wikipedia är en faktisk uppgift till skillnad från uppgifter som är påhittade för att examinera eleverna.
 • Specificera i läroplanen eller i allmänna råd att skolor ska arbeta med öppna lärresurser och HUR.

Ha låg tröskel för att engagera sig i kampanjen. �