Projekt:Alternativ text 2015/Ansökan till Kulturstiftelsen

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Organisation
 • Organisationsnamn
 • Hemsida
 • Organisationsform
 • Hur kom du i kontakt med Kulturstiftelsen? (Tecken kvar: 100)
Kontaktperson
 • Namn
 • Telefon
 • Adress
 • E-post

Projektet

Namn på projektet (Tecken kvar: 100)

Fri kunskap för alla - dags att göra Wikipedia mer tillgängligt för de med lässvårigheter

Vad vill ni åstadkomma med projektet? (Tecken kvar: 2 500)

WP är en integrerad del av folks vardag. En samhällsnytta men en del kan ännu inte nyttja det fullt ut.

 • Vilka informationssidor/-material behövs på svenska?
 • Prioritetslista för artiklar/bilder att skapa alt-text till. Forska på vad användarna vill ha och vilken typ av system som behöver sättas upp för att existerande gemenskap ska skriva alt-texter.
 • Undersöka hur Wikidata kommer att förändra och förbättra detta?
 • Undersöka hur vi kan nå nya partners som vill utveckla detta praktiskt med rutiner och arbete?
 • Undersöka om alt-text behöver utvecklas ytterligare?
 • Undersöka om någon annan utveckling bör ske/prioriteras.

Pågående push för att skapa OER på wikis. Kommer också att ha direkt nytta av projektet.

Hur ämnar ni nå projektets mål? (Tecken kvar: 2 500)

WMSE undersöker behov och skapar informationssidor/-material.

Universitet X undersöker vilka artiklar/bilder som bör prioriteras.

WMSE undersöker Wikidata och vad det kommer att innebära för projektet och hur vi kan dra nytta av en internationell och flerspråkig gemenskap.

Ett nätverk kommer att sättas ihop med möjliga partners som kan sprida info (en del av budgeten för att täcka deras kostnader).

WMSE undersöker tillsammans med partners hur alt-text kan vidareutvecklas och vilket annat utvecklingsarbete för att tillgängliggöra Wikipedias material som bör prioriteras. Då kan vi även prata med:

När ämnar ni starta upp projektet? (Tecken kvar: 100)

Vilka resultat ämnar ni uppnå inom ett år? (Tecken kvar: 850)

Hur ser projektets budget ut? (Tecken kvar: 850)