Projekt:Artikelgranskning 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Skapa en Frivilligmall

Kort projektbeskrivning

Underlag för granskning.

Projektet handlar om att handleda ämnesexperter till att granska Wikipedia-artiklar inom sitt ämnesområde och lämna användbar feedback till hur artikeln kan förbättras och bör utvecklas. Till största delen görs detta i samband med workshops ihop med högskolorna som också syftar till att presentera Wikipedia i utbildningen. I enstaka fall görs det vid separata och mer inriktade workshops.

Granskningarna

Genomförda granskningar läggs till i denna lista.

Arbetssätt

För att bättre kunna rikta ett sådant här arbete med ämnesexperter kommer projektet att ta fram ett arbetssätt och guide för hur artikelgranskningen kan gå till. Innehåll kan vara:

 • Instruktionsfilm, som visar kvaliteterna i utmärkt artikel och jämför med mallad artikel.
 • Frågor som ämnesexperten bör ställa sig kring ämnesinnehållet.
 • Formuleringar för vilken form bedömning lämpligen kan ta.

Instruktionsfilmen kommer att vara användbar exempelvis inför kontakter med ämnesexperter och kan ha fördelen att fokusera uppgiften redan från början.

Tidplan

 • Huvuddelen av instruktionsfilmen kommer att skapas under november. Fixat!
 • I december ska filmen finnas färdig för användning.
God kvalitet i en Wikipedia-artikel (eventuellt film 1 av 2)

Samarbetspartners

 • En aktivitet med huvudfokus att artikelgranska har hållits med CESC (Center for Sustainable Communications) på KTH. Eventuellt kommer detta samarbete att fortsätta.
 • I samband med utbildningsdagar på Lunds universitet har deltagarna också kunnat granska några artiklar.
 • Samarbetet med föreningen MIND och projektet Psykisk hälsa innebär också möjlighet till artikelgranskning.
 • Humanioraverket och Uppsala Universitet.

Se även

5403 Fas: Pågår Ansvarig: Sara
Finansiering: FDC 25 000 Beslut: Enligt FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: S.4.2 Målet är att få 10 artiklar kvalitetsbedömda av ämnesexperter.
Budgetkod: Budget: Delmål:
5402 25 000 Få tio artiklar granskade.Tidplan:
 
Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-04 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Artikelgranskning genomförd med KTH
 • Artikelgranskningar genomförts i samband med workshop på Lunds universitet.
 • 1 film skapad om vad god kvalitet är i en Wikipedia-artikel att använda med ämnesexperter.
 • Broschyren Evaluating Wikipedia är översatt till svenska.

4 artiklar granskade

 • Diskussioner pågår med flera universitet

Frågor uppstår om vilken kvalitet återkopplingen bör ha för att vara användbar.

 • Budget 25 000 kr
 • Aktuell 15 117,87 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

På grund av omfokuseringen når vi kanske inte upp till 10 artiklar, men implementerar någonting långsiktigt istället.

Resten av projektet fokuseras på att ta fram ett arbetssätt för artikelgranskning med ämnesexperter.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: