Projekt:Avsmakningsskrivstugor

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund till projektet

De wikifikan som organiserats i Göteborg visar på att det går utmärkt att kombinera wikifikor med aktiv redigering och att det är ett bra sätt att få ett ökat antal deltagare över tid. Även erfarenheterna från modeskrivstugan pekar på att många personer blir mer attraherade av evenemang där vi gör något mer än bara skriver och som känns lite mer spännande.

Alla tycker helt enkelt inte att det är tillräckligt roligt att skriva för att vilja delta på en renodlad skrivstuga där inget annat görs. Ett sätt att skapa intresse för våra evenemang kan därför vara att koppla dem till olika avsmakningar av exempelvis choklad, ost och vin, öl m.m. På detta sätt skulle vi då kunna locka till oss fler intresserade personer och lära dem hur man kan bidra på Wikipedia och samtidigt genomföra roliga evenemang för våra nuvarande medlemmar för att hålla deras intresse vid liv och ge dem chansen att träffa och prata med andra volontärer och diskutera saker som har med föreningen och de olika projekten att göra.

Vi har nu ett fint kontor som vi gott skulle kunna använda till fler evenemang för våra medlemmar och potentiella medlemmar utan någon extra kostnad.

Vi måste dock i förväg ha bestämt vilka som kommer att delta där för att vi skall ha rätt att servera alkohol. I alkohollagen står följande:

"1 a § Serveringstillstånd krävs inte om serveringen 1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, 2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och 3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker. Lag (2012:205)."

Varför bör det ske?

Enligt Verksamhetsplanen för 2013 ska föreningen "organisera och stödja olika typer av möten för aktiva skribenter" och att "[m]ålet är att intresset för sådana möten ökar". Detta ligger väl i linje med detta mål.

Vi har även som uttalat mål att få in fler nya medlemmar (från dagens 150 till hela 350 stycken innan året är slut). För det krävs att vi kan visa på ett mervärde att bli medlem i Wikimedia Sverige snarare än att donera under fundraisern.

Detta är även ett trevligt sätt för kanslipersonalen att träffas och umgås efter arbetstid vilket leder till teambuilding.

Hur går det till?

Upplägget är att de volontärer som deltar i skrivstugan, som exempelvis kan handla om choklad, först deltar i en chokladprovning på kontoret och därefter skriver vi i artiklar relaterade till choklad. Deltagande sker mot självkostnadspris men viss rabatt ges till deltagare som är med i föreningen (typ 10-30 procent), vilket blir ett incitament för fler personer att bli medlemmar i föreningen.

Vem gör vad?

Kanslipersonalen i samarbete med volontärer förbereder information om evenemanget, ställer i ordning lokalen innan och efter evenemanget samt kontaktar extern expert som kan leda avsmakningen.

Extern avsmakningsexpert får ta med smakprover, lista lämpliga artiklar, samt hålla i själva avsmakningen. Experterna kan kanske komma från exempelvis spritmuseum.se. Eventuellt kan själva avsmakningen genomföras på mer amatörmässig nivå (d.v.s. förberedas av kanslipersonalen) om kostnaden blir för hög att hyra in en extern expert.

När sker det?

Början till hösten 2013.

Förslagsvis antingen på fredag eftermiddag eller på lördagskväll. En gång var sjätte vecka eller varannan månad vore kanske rimligt.

Möjliga avsmakningar

 • Choklad
 • Korv
 • Vin och ost
  • Vitt vin
  • Rött vin
  • Rosévin
 • Kaffe
 • Öl
 • Whiskey
 • Cognac
 • Champagne
 • Exotisk frukt (Anton känner en lämplig kille på City Gross)